Brandbeveiligingssystemen

Diensten

Brandbeveiligingssystemen

Het belang van adequate brandbeveiligingsinstallaties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze eis kan voortkomen uit wet- en regelgeving (zoals Bouwbesluit 2012, PGS en vuurwerkbesluit) of uit de verzekeringsbranche, maar kan ook volgen op wens van de opdrachtgever zelf.

Advisering brandbeveiligingsinstallaties

Om te komen tot een adequaat brandbeveiligingssysteem adviseert SGS Floriaan u graag integraal. Het begint met het opstellen van een Uitgangspuntendocument (UPD) en Programma van Eisen (PvE) dat ertoe moet leiden dat alle uitgangspunten van het brandbeveiligingssysteem helder en duidelijk zijn vastgelegd. Vanuit onze expertise en ervaring zijn wij bij uitstek de partij om u te adviseren en ondersteunen bij de aanbesteding, realisatie en de eventuele certificering door een geaccrediteerde inspectie instelling van het brandbeveiligingssysteem. Hiermee borgen we de kwaliteit van brandbeveiliging.

Hoe wij te werk gaan?

 • Als erkend UPD-opsteller zijn wij in staat een kwalitatief goed en correct Uitgangspuntendocument (UPD) en Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Dit wordt afgestemd op de overige beveiligingsmaatregelen, eventueel in overleg met de bevoegde autoriteit en de geaccrediteerde inspectie instelling.
 • Het opstellen van werkomschrijvingen en ondersteuning in de aanbestedings- en realisatiefase.
 • Het onderbouwd en veilig afwijken van normen/ voorschriften die in basis niet geschreven zijn op uw situatie (gelijkwaardigheid).
 • Het optimaal (her)gebruik van uw bestaande installaties/ infrastructuur.
 • Het helder krijgen van de zin en onzin in de wereld van regelgeving en certificering.
 • Ondersteuning bij het certificeringstraject door een certificatie-instelling die hiertoe is geaccrediteerd.

Wij beschikken over kennis!

Kennis van diverse installaties is onontbeerlijk om u op de juiste manier te kunnen adviseren. Vanuit onze ervaring en achtergrond beschikken wij over kennis van:

 • Sprinklersystemen
 • Watermistsystemen
 • Blusschuimsystemen
 • Watersproeisystemen (deluge)
 • Blusgassystemen
 • Brandmeldinstallaties
 • Rookbeheersingsinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Noodverlichting
 • Vluchtroute aanduiding

Het gehele traject van advies, opstellen UPD/PvE, aanbesteding, realisatie en ondersteuning bij certificering wordt door SGS Floriaan verzorgd. Alle ontwikkelingen in ons vakgebied volgen wij op de voet zodat wij ook in staat zijn u te adviseren over deze nieuwste ontwikkelingen.

Wij zijn CCV gecertificeerd opsteller voor o.a. PvE’s (specificaties) brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en UPD’s (Uitgangspuntendocumenten) sprinklerinstallaties conform het CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandveiligheid voor brandbeveiliging volgens Bouwbesluit, (chemische) industrie, (PGS)opslag, gezondheidszorg, penitentiaire inrichtingen, hoogbouw en andere bouwwerken.

Neem contact met ons op

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases