Afgelopen april werd een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad en vastgesteld met...

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van liften bij brand. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voorgenomen wijzigingen opgenomen....

Elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages brengen levensgevaarlijke risico's met zich mee doordat deze voertuigen tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Door de (blijvende) toename van elektrische auto’s, komen er ook steeds meer laadpunten. Wat betekent dit voor de brandveiligheid van onze parkeergarages? En hoe...