Diensten

Integrale Brandveiligheid

Brandveiligheid is een specialisme. Een specialisme dat als vanzelfsprekend wordt genomen, maar waarbij vele disciplines komen kijken. Met zowel bouwkundig, organisatorisch als installatietechnisch oog dient gekeken te worden naar de gewenste situatie op het gebied van brandveiligheid. Correcte afstemming van de brandbeveiligingsmaatregelen staat hierbij voorop waarbij de rol van de overheid nauwlettend in de gaten gehouden wordt.

Introductie

De vele disciplines, benodigde certificeringen, en specialistische kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid maken het onderdeel brandveiligheid voor een organisatie vaak moeilijk te overzien. Hierdoor blijft de verantwoordelijkheid omtrent dit aspect tijdens het bouwproces vaak onduidelijk.

Brandbeveiligingsconcept

Om tot een acceptabel en compleet pakket van brandbeveiligingsvoorzieningen te komen, is integrale afstemming noodzakelijk in een zogenaamd brandbeveiligingsconcept. Meer accent op bijvoorbeeld installaties kan een vermindering betekenen voor bouwkundige- of organisatorische maatregelen, of vice versa. SGS Floriaan heeft een unieke positie in Nederland door op het gebied van al deze disciplines diepgaande expertise in huis te hebben om deze integrale afstemming te optimaliseren.

Integraal Plan Brandveiligheid

Eén van de manieren om deze integrale aanpak te borgen, is het opstellen van een Integraal Plan Brandveiligheid. In dit document wordt beschreven op welke wijze voorzieningen uit de verschillende disciplines als integraal pakket in de brandbeveiliging voorzien.

Neem contact met ons op

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases