Nieuwe NEN2535

Nieuws

Nieuwe NEN2535

Op 1 december 2017 is de NEN2535:2017 gepubliceerd. Deze norm zal op termijn de huidige NEN2535:2009/C1:2010 gaan vervangen. Wanneer deze nieuwe NEN2535 wettelijk van kracht is en zal worden aangestuurd vanuit Bouwbesluit 2012 is nog niet bekend. Het toepassen van een nieuwere norm zal op basis van gelijkwaardigheid overigens doorgaans geen problemen opleveren, omdat men er vanuit mag gaan dat een nieuw uitgegeven norm een verbetering is ten opzichte van de vorige. Echter dient er wel rekening te worden gehouden met het feit dat de certificeringsregeling BMI 4.0 nog verwijst naar NEN2535:2009/C1:2010.

Wijzigingen

De meeste wijzigingen ten opzichte van de ‘vorige’ norm hebben geen grote invloed op het ontwerp van de brandmeldinstallatie. Ze zijn met name bedoeld om bepaalde situaties te verduidelijken en discussies te voorkomen. Of ze zijn overgenomen uit het CCV document Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI.

Een voorbeeld van een wijziging dat wel van invloed is op de projectering  van de brandmeldinstallatie is dat bij de bewakingsomvang ‘Gedeeltelijke bewaking’ niet alleen de verkeersruimten, maar ook de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan van brand, moet worden voorzien van automatische detectie. Hierdoor kan het dus voorkomen dat er automatische melders moeten worden geplaatst in ruimten die voorheen niet hoefden te worden bewaakt.

Een andere (positieve) wijziging is dat er een apart PvE voor de brandweer in de norm is opgenomen. Dit PvE is bedoeld voor vooroverleg met de brandweer bij doormelding naar de RAC over de brandweeringang (locatie, aanduiding, ontsluiting), sturingen ten behoeve van brandweerinzet, brandweerpanelen, detectiezones en doormelding. Dit overzicht met afgesproken en door de brandweer geaccordeerde uitgangspunten, kan als bijlage bij het PvE worden meegestuurd, zodat de afspraken vastliggen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte

Schrijf uw in voor de nieuwsbrief!