Sprinkler brandblusinstallatie

Publicaties CCV open voor commentaar

Nieuws

Publicaties CCV open voor commentaar

SGS Floriaan is nauw betrokken geweest bij de publicatie van twee nieuwe Technische Bulletins van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die nu open staan voor commentaar. Senior adviseur brandbeveiligingssystemen Ernst Rijkers zit namens de Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs (VVBA) in het Deskundigen Panel.

Het gaat om de CCV publicaties van de concepten TB 64C en TB XX (nummer volgt later) die openstaan voor commentaar tot 1 februari 2023.  Volgens Ernst Rijkers is het van groot belang dat marktpartijen ook echt feedback gaan geven: ‘Ten eerste zorgt het ervoor dat het uiteindelijke Technische Bulletin er beter van wordt en ten tweede vergroot dit het draagvlak van een Technisch Bulletin bij de partijen die ermee moeten werken.’

Schuimbijmengsystemen

TB 64C is de gereviseerde versie van TB 64B en gaat over schuimbijmengsystemen. De Werkgroep S onder auspiciën van het Deskundigenpanel (DP) VBB-systemen heeft in deze revisie alle praktijk ervaringen met de voorgaande versie verwerkt. Daarbij zijn ook de nieuwe bijmengtechnieken verwerkt.

Behoorlijke verbetering

Ernst Rijkers zit zowel in Werkgroep S als in het DP:  ‘Het was een hele klus, want de technische ontwikkelingen gaan snel. Het bleek bovendien niet eenvoudig alle vereisten aan schuimbijmengsystemen zodanig op te schrijven dat alle betrokkenen, zoals installateurs, productleveranciers en inspecteurs, de teksten en tabellen op dezelfde manier lezen. TB 64B gaf nog te vaak aanleiding voor discussie in het veld en de bedoeling is dan ook dat deze C versie hier een behoorlijke verbetering gaat brengen.’

 

Vuilcontainers en vuilniswagens

TB XX gaat over ‘exposure protection’. Oftewel: hoe kan zo goed mogelijk brandoverslag en branddoorslag naar een gesprinklerd gebouw worden voorkomen als de brand buiten begint en dan in het bijzonder bij branden van vuilcontainers en vrachtwagens. Dit zijn typisch objecten die vaak bij gevels worden aangetroffen.

Wildgroei ontstaan

De vraag rijst of daar niets voor geregeld is? Ernst Rijkers: ‘Ja en nee. Er zijn wel enkele internationale normen die zich er over uitlaten, maar duidelijk zijn deze niet. In de Nederlandse praktijk is dan ook een wildgroei ontstaan van mogelijke oplossingen.’

Gedegen document

Volgens Rijkers is het goed dat werkgroep C onder auspiciën van het Deskundigenpanel (DP) VBB-systemen zich erover heeft gebogen. ‘Het is een gedegen document geworden, maar het betekent ook dat veel praktijksituaties niet zullen voldoen aan dit Technisch Bulletin. Alle reden om het goed te bestuderen en waar nodig commentaar in te dienen bij het CCV.’

Commentaar indienen

Het CCV publiceert technische bulletins voor sprinkler- en andere blusinstallaties (VBB-systemen) voor als de normen niet duidelijk genoeg zijn. Als een technisch bulletin onduidelijk is of als u het er niet mee eens bent, kunt u commentaar indienen. Tot 1 februari 2023 kan dit voor de concepten TB 64 C en TB XX (nummer volgt later). Kijk hier hoe u dit kunt doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het CCV en de technische bulletins die dit centrum publiceert of heeft u een andere vraag over brandveiligheid? Rechts bovenaan vindt u onze contactgegevens.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Ernst Rijkers

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83