Diensten

Vergunningen brandveiligheid

Het aspect tijd speelt binnen vele werkgebieden een rol, maar des te meer tijdens verbouw- en nieuwbouwprojecten. De aanvraag van de benodigde vergunningen neemt de nodige tijd in beslag en vormt daardoor vaak een bedreiging voor de planning.

Het verkrijgen, maar zeker ook bepalen, van de benodigde vergunningen ten aanzien van de brandveiligheid is vaak een vraagstuk dat binnen een organisatie niet duidelijk wordt toegekend aan een afdeling dan wel persoon. De verantwoordelijkheid komt zodoende in het midden te liggen. SGS Floriaan neemt u die zorg graag uit handen zodat binnen dit traject de juiste vergunningen worden geregeld.

De correcte afstemming van brandbeveiligingsmaatregelen uit de diverse disciplines (E, W en B) binnen het gewenste gebruik (organisatie) speelt hierbij een belangrijke rol. SGS Floriaan heeft de afgelopen jaren de rol van expert tijdens het bouwproces aangenomen waarbij wij de opdrachtgever en de bevoegde autoriteit faciliteren en problemen voor zijn. Dit realiseren we door een bijdrage te leveren voorafgaand en tijdens het vergunningstraject. Hiervoor worden in een vroeg stadium alle relevante brandveiligheidsaspecten in een bouwplan getoetst en behandeld. Daarnaast worden eventuele ontwerpconsequenties (ook financieel) geduid. Ervaring leert dat de plantoetsing door het bevoegd gezag daarna uitermate vlot verloopt. Op deze manier trachten wij het bouwproces vlot te laten verlopen zonder een vergrote kans op faalkosten door vertraging.

Neem contact met ons op

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases