Annuleringsvoorwaarden

Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk door u te worden bevestigd.

Bij annulering tot 5 weken voor de cursus is annulering kosteloos. Bij annulering tussen 5 weken en 1 week vóór aanvang van de cursus brengen wij 50% van het tarief bij u in rekening. Bij annulering binnen één week bent u het volledige tarief verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden: Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van cursus op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Ondergetekende meldt de hiervoor vermelde cursist(en) aan en gaat akkoord met de bijgaande annulerings- en betalingsvoorwaarden.