Werkwijze

Werkwijze

SGS Floriaan kenmerkt zich door een open en informele houding. Zowel intern als extern wordt dit zichtbaar. Onze klanten benaderen wij graag met een open visie waarbij een transparante werkwijze past. Deze denkwijze brengt onze klant vaak verder dan in eerste instantie de vraagstelling was. Tekortkomingen die zijn geconstateerd door de brandweer zijn voor ons slechts een vertrekpunt. Wij bekijken de vraag echter graag breder dan dit en zijn sterk in het opstellen van een integraal plan brandveiligheid.

Het creëren van een brandveilige omgeving staat tegenwoordig steeds meer los van het klakkeloos opvolgen van voorschriften, maar is steeds meer een kwestie van integraal en logisch doordenken van de mogelijke consequenties van uitgangspunten en ontwerpkeuzes. SGS Floriaan is in staat om dit resultaat op efficiënte wijze en kosteneffectief te realiseren. Service-gericht werken, een flexibele opstelling en duurzame kijk op materialen staan binnen het proces centraal en kenmerken SGS Floriaan.

Integraal denken zit in ons DNA, maar is geen voorwaarde om ons alleen hiervoor in te schakelen. Een integrale aanpak bestaat uit stappen die ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden door SGS Floriaan afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt. Op basis van uw vraag, stemmen wij onze aanpak af.

Hoe wij integraal te werk gaan? Wij werken in stappen, overzichtelijk en helder. De interactie tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen worden hierbij altijd beoordeeld en gewogen. Daarnaast zijn de stappen ook los van elkaar in te zetten. Gezamenlijk en simultaan ingezet versterken zij elkaar en wordt het volledige traject van brandveiligheid uit uw handen genomen waarmee u gegarandeerd bent van een brandbeveiligingssituatie voor de toekomst.

Stap 1: onderzoek