Werkwijze

Ontwerp

De ontwerpfase schept alle kaders voor de uitvoering van het integrale brandbeveiligingsconcept. SGS Floriaan is in staat om, dankzij de veelzijdigheid binnen het samengestelde team, een helder plan van aanpak op te stellen. Hierin wordt duidelijk wat een mogelijke taakverdeling is voor zowel bouwteam, als SGS Floriaan en de organisatie zelf, maar worden onder meer ook de bestekken gerealiseerd. In het kort kan deze fase diverse onderdelen bevatten:

  • Integraal Plan Brandveiligheid (IPB)
  • Master Plan Brandveiligheid (MPB)
  • Opstellen uitgangsdocumenten (PvE’s) en ontwerpondersteuning voor alle brandbeveiligingsinstallaties
  • Onderbouwing gelijkwaardigheid
  • Bouwplantoetsing
  • Vuurlastberekening
  • Bestekken voor brandbeveiligingsinstallaties inclusief (hydraulische/rwa) berekeningen en tekeningen
  • Werkomschrijving voor bouwkundige maatregelen