Werkwijze

Onderzoek

Een grondig onderzoek van uw huidige situatie en gewenste situatie staan centraal tijdens de onderzoeksfase. Zowel bouwtechnische, organisatorische als installatietechnische aspecten worden geïnventariseerd en geanalyseerd. De samenstelling van een gedegen team zal in het beginsel al leiden tot een duidelijke rolverdeling en aanpak. De onderzoeksfase leidt tot:

  • Een gedegen risico-analyse in relatie tot gebruik en huisvesting
  • Diverse oplossingsrichtingen om tot de gewenste situatie te komen
  • Haalbaarheidsonderzoek in het kader van technische en financiële middelen