Werkwijze

Oplevering

Na de bouwtechnische werkzaamheden wordt het uitgevoerde werk opgeleverd. Bij brandveiligheid heeft de oplevering meer voet in aarde dan het doorknippen van een lint. De organisatorische maatregelen komen in deze fase pas om de hoek kijken. Hoe volledig en concreet mogelijk de brandveiligheid op bouwtechnisch en installatietechnisch gebied ook is ingericht, de slagingskans is afhankelijk van de mensen binnen de organisatie. Zij moeten immers weten hoe te handelen in geval van brand. Daarnaast speelt ook onderhoud een belangrijk onderdeel om de brandveiligheid ook op niveau te houden. Enkele punten die binnen deze fase vallen:

  • Oplevering
  • Aanbesteding en gunning onderhoud
  • Overdracht van garantie naar onderhoudstermijn
  • Coördinatie terugkeren inspectie
  • Opstellen bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden
  • Brandveiligheidscontrole