Werkwijze

Prijs & contractvorming

Aangezien SGS Floriaan op de hoogte is van het gehele bouwproces zijn wij in staat om de juiste partijen te selecteren die zowel inhoudelijk bij de opdracht en de organisatie aansluiten alsook de juiste prijs hiervoor neerleggen. Vanuit een onafhankelijk en onpartijdige rol maken wij een selectie van aanbieders en maken een eerlijke vergelijking om in het belang van de opdrachtgever de beste keuzes voor te leggen. Zo voeren wij de volgende onderdelen uit:

  • Ondersteuning bij aanbesteding
  • Opstellen directiebegroting
  • Houden van aanwijzingen
  • Selectie en uitnodigen van aanbieders
  • Gunningsadvies