Integrale brandveiligheid

Bij het brandveilig maken én houden van gebouwen komt flink wat wet- en regelgeving kijken. SGS Floriaan voorziet u in alle levensfasen van uw vastgoed van passend brandveiligheidsadvies. Met zowel bouwkundig, organisatorisch als installatietechnisch oog kijken we integraal naar uw gebouw en de gewenste situatie op het gebied van brandveiligheid. Correcte afstemming van de brandbeveiligingsmaatregelen staat voorop, waarbij de rol van de overheid nauwlettend in de gaten gehouden wordt.

null

Quickscan en bouwplantoetsing

Lees meer

null

Opstellen Integraal Plan Brandveiligheid (IPB)

Lees meer

null

Brandoverslag-berekening

Lees meer

null

Beoordeling brandveiligheid gevels

Lees meer

null

Projectbegeleiding brandveiligheid

Lees meer

null

Gelijkwaardigheid vluchtveiligheid

Lees meer

null

Ontruimings-berekeningen

Lees meer

Integrale brandveiligheid verdient uw aandacht

De complexe en omvangrijke wet- en regelgeving, benodigde certificeringen, en benodigde specialistische kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid maken het voor een organisatie vaak moeilijk te overzien wat er nodig is om een gebouw brandveilig te realiseren of te onderhouden. Hierdoor blijft de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid van uw gebouw vaak onduidelijk. In welke fase uw gebouw ook zit, de (brand)veiligheid verdient een plek hoog op uw agenda!

Integrale afstemming optimaliseren

Om tot een acceptabel en compleet pakket van brandbeveiligingsvoorzieningen te komen, is integrale afstemming noodzakelijk in een zogenaamd brandbeveiligingsconcept. Meer accent op bijvoorbeeld installaties kan een vermindering betekenen voor bouwkundige- of organisatorische maatregelen, en vice versa. SGS Floriaan heeft een unieke positie in Nederland door op het gebied van al deze disciplines diepgaande expertise in huis te hebben om deze integrale afstemming te optimaliseren.

null

Certificeringen brandbeveiligings-installaties

Lees meer