Diensten

Opstellen integraal plan brandveiligheid (IPB)

De integrale brandveiligheid van uw gebouw is afhankelijk van brandveiligheidsmaatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Om alle factoren goed op elkaar af te stemmen, is het waardevol om het brandveiligheidsconcept vast te leggen in een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB).

Inhoud integraal plan brandveiligheid

In het IPB omschrijven we de volledige brandveiligheid. Hierin staat onder meer de geldende uitgangspunten en eisen die voor uw gebouw van toepassing zijn, en op welke wijze voorzieningen uit de verschillende disciplines als integraal pakket in de brandbeveiliging voorzien. We toetsen daarbij aan de eisen uit het Bouwbesluit, maar bijvoorbeeld ook uit de Arbowetgeving of Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Aanvullende eisen op de IPB

Voor het IPB kijken we daarnaast naar de specifieke risico’s die in uw gebouw aanwezig zijn. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen of de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbare materialen in het gebouw, zijn de brandveiligheidsrisico’s groter. Naast de wettelijke eisen, kunnen eisen van u als gebouweigenaar of van uw verzekeraar worden opgenomen in het plan. Met deze bovenwettelijke eisen kunt u extra risico’s afdekken en een hoger veiligheidsniveau realiseren.

Een uitgebreid rapport

Al deze regels, eisen en uitgangspunten voor uw gebouw bundelen we in het integrale plan. Een levend document, waarbij eventuele wijzigingen in het gebouw of het gebruik moeten worden opgenomen in het plan. Met een compleet en up-to-date IPB heeft u altijd een overzicht van de uitgangspunten en voorzieningen die voor uw gebouw nodig zijn. Zo is helder welke aanpassingen mogelijk invloed hebben op bepaalde aspecten en voorzieningen in uw gebouw. Hiermee kunt u onderhoud en beheer goed organiseren, zodat uw gebouw blijvend aan de gestelde eisen voldoet.

SGS Floriaan staat aan uw zijde

SGS Floriaan is hét expertisecentrum brandveiligheid binnen SGS. Al sinds dag één zijn we bezig met integrale brandveiligheid. We hebben enorm veel kennis en ervaring in huis om u te adviseren en ondersteunen in iedere fase van uw gebouw. Op basis van tekeningen en plannen tijdens de ontwerpfase of wanneer uw gebouw al in gebruik is, u kunt bij ons terecht voor een juiste beoordeling van de brandveiligheid van uw gebouw.

Neem contact met ons op

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases