Gelijkwaardigheidsonderzoeken

Gelijkwaardigheids-onderzoeken

Uitzonderingen vormen de regel, ook als het de brandveiligheid van gebouwen betreft. Sommige gebouwen hebben zeer specifieke eigenschappen, waardoor rechtstreeks voldoen aan wet- en regelgeving niet wenselijk is. De wetgeving staat het toe om veiligheid op een andere wijze in te vullen mits het brandbeveiligingsconcept minimaal hetzelfde veiligheidsniveau beoogt. Dit kunnen we vaststellen op basis van een gelijkwaardigheidsonderzoek.

null

Gelijk-waardigheidsonderzoek grote brandcompartimenten

Lees meer

null

Risicoanalyse

Lees meer

null

FSE gelijkwaardigheid

Lees meer

null

Gelijkwaardigheid vluchtveiligheid

Lees meer

Gelijkwaardigheid conform NEN 6060 of NEN 6079

Specifieke gebouwen vragen om maatwerkoplossingen, ook op het gebied van brandveiligheid. Wanneer een brandcompartiment in uw gebouw groter is dan volgens de wet- en regelgeving is toegestaan, onderzoeken we of op basis van gelijkwaardigheid sprake is van een voldoende veilige situatie. Hiervoor gebruiken we onder meerde methodieken uit de NEN 6060 (gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten) en NEN 6079 (risico-analyse).

Fire Safety Engineering

Een andere mogelijkheid is de gelijkwaardigheid te onderbouwen op basis van Fire Safety Engineering (FSE). Afhankelijk van uw situatie en de toepasselijke eisen zijn er verschillende onderzoeken en rekenmethodes beschikbaar om de brandveiligheid in uw gebouw te beoordelen en passende maatregelen te adviseren. Hierbij maken we gebruik van literatuur, onderzoek naar wereldwijde brandveiligheid en brandfysische, gevalideerde rekenmodellen.

Waarom kiezen voor SGS Floriaan?

SGS Floriaan is hét expertisecentrum brandveiligheid voor de gebouwde omgeving. We ontzorgen u en helpen u projecten efficiënt en kosteneffectief brandveilig te realiseren. We onderscheiden ons daarin door een praktijkgerichte aanpak. Met ruim 15 jaar ervaring in het vakgebied weten we wat nodig is om voor een brandveilige woon- en werkomgeving te zorgen.

null

Certificeringen brandbeveiligings-installaties

Lees meer