Diensten

FSE gelijkwaardigheid

Wanneer het niet wenselijk is om uw gebouw rechtstreeks te laten voldoen aan de wet- en regelgeving, ontwerpen we met kennis van zaken een passend brandveiligheidsconcept voor uw gebouw waarmee we de standaardmaatregelen los kunnen laten. We voeren een gelijkwaardigheidsonderzoek uit op basis van Fire Safety Engineering (FSE). We kijken naar de fysische aspecten van de brand, voorspellen het verloop van een brand en de ontwikkeling en verspreiding van rook.

Gelijkwaardige brandveiligheid op maat

Afhankelijk van de situatie en uw vraagstelling gebruiken we verschillende brandfysische en gevalideerde rekenmethodes, zoals zonemodellen of CFD. Aan de hand van deze rekenmethodes tonen we aan of de situatie voldoende veilig is en bedenken we praktische maatregelen waarmee u aan de slag kan om de veiligheid binnen uw gebouw voldoende te waarborgen.

Elke situatie is uniek

Een voorbeeld: in uw gebouw, een hoge bedrijfshal, is de looproute bij brand naar een veilige positie langer dan wettelijk is toegestaan. Vanuit het gebruik wenst u de ruimte niet op te delen in brandcompartimenten. We beoordelen de veiligheid van de gebouwgebruikers door de ontwikkeling van de rooklaag tegen het plafond van de hal te berekenen. Ook  stellen we vast welke temperaturen optreden in de hal, aan welke stralingsintensiteit vluchtende personen worden blootgesteld en wat de zichtlengte is. Alles om te bepalen of en hoe lang veilig vluchten mogelijk is. Elke situatie is uniek, zo ook elk onderzoek.

Haalbare oplossingen voor uw brandveiligheid

SGS Floriaan neemt uw zorgen uit handen. We bieden praktische maatregelen om uw projecten efficiënt, kosteneffectief en brandveilig te realiseren. Wat uw situatie ook is, de ervaren adviseurs van SGS Floriaan berekenen de brandveiligheid van uw gebouw en bieden praktijkgerichte haalbare oplossingen.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases