Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen

Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen zijn twee begrippen die sterk met elkaar verweven zijn, zeker wanneer we het hebben over giftige, brandbare, corrosieve en explosiegevaarlijke stoffen. Mede door enkele ingrijpende calamiteiten in Nederland staat dit onderwerp hoger op de agenda bij alle betrokken partijen zoals overheid en verzekeraars, maar ook bij gebouweigenaren.

null

Toetsing PGS-richtlijnen

Lees meer

null

Opstellen Programma van Eisen of Uitgangspunten-document (UPD)

Lees meer

null

Brandoverslag-berekening

Lees meer

Risico’s

Wellicht heeft u al een goede analyse gemaakt van de risico’s binnen de werkplekinrichting. Maar de vertaling van deze risico’s naar de juiste brandveiligheidsmaatregelen en bijhorende ontwerpuitgangspunten is een vak apart. Ook bij verbouw of nieuwbouw adviseren wij u graag welke brandveiligheidsmaatregelen passend zijn om de risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen te beheersen.

Maatregelen

SGS Floriaan staat u graag bij om tot doeltreffende maatregelen te komen zoals brandwerende scheidingen of een goedgekeurde of gecertificeerde brandbeveiligingsinstallatie. Door het opstellen van kwalitatief goede Uitgangspuntendocumenten, een advies omtrent bouwkundige voorzieningen, het opstellen van vergunningsadvies, ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen en het opstellen van bestekken. Dit doen we al jarenlang succesvol bij diverse bedrijven voor opslag die onder andere valt onder PGS 15 en PGS 29.

Maatwerkoplossingen voor werken met gevaarlijke stoffen

Wij richten ons op uw vraagstelling en leveren daarbij maatwerk. Ook voor adviesvragen op deelgebieden bent u bij ons aan het juiste adres, zoals:

  • Afstemming met handhavende instanties
  • Second opinions
  • Uitdagingen bij de uitvoering van de vereiste voorzieningen
  • Brandveiligheidsgevolgen bij kleine proces- of organisatorische aanpassingen
  • Structureren van uitgangspunten van bestaande brandbeveiligingsinstallaties
null

Certificeringen brandbeveiligings-installaties

Lees meer