Diensten

Toetsing PGS-richtlijnen

Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen is brandveiligheid een thema dat extra aandacht vraagt. U wilt de belangrijkste risico’s van de opslag van deze stoffen beheersen en de veiligheid en gezondheid van mens en milieu beschermen. SGS Floriaan toetst of uw gebouw voldoet aan de richtlijnen en adviseert welke voorzieningen u moet treffen om de opslag van gevaarlijke stoffen veilig te organiseren.

Ervaring met gevaarlijke stoffen

Met SGS Floriaan kiest u voor een ervaren partij op het gebied van brandveilige opslag van gevaarlijke stoffen. Wij toetsen uw situatie aan de complexe eisen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen en komen met passende en praktijkgerichte oplossingen voor uw organisatie. Onze missie? Zorgen voor een brandveilige woon- en werkomgeving.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

In de wet- en regelgeving zijn voorwaarden gesteld voor de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen in een gebouw. Wanneer er sprake is van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen dan moet per situatie worden bekeken of de opslag daarvan mogelijk is en hoe u dit op een veilige manier kan organiseren. Hiervoor gebruiken we de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Afhankelijk van het type stof en de aanwezige hoeveelheid zijn mogelijk maatregelen noodzakelijk om risico’s te beperken en veiligheid van mens en milieu te waarborgen.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases