Brandveiligheidsinspecties

Brandveiligheids-inspecties

Een brandveilig gebouw gaat – naast het naleven van de regelgeving – ook om het creëren van een veilige woon- en werkplek. Is het gebouw brandveilig (ontworpen)? En hoe blijft het gebouw in de toekomst aan alle brandveiligheidseisen voldoen? Aan de hand van verschillende inspecties beoordelen we uw gebouw.

null

Brandveiligheids-onderzoek (quickscan en uitgebreide inspectie)

Lees meer

null

Toezicht brandveiligheids-inspecties

Lees meer

null

Beoordeling brandwerendheid constructie

Lees meer

null

Beoordeling brandveiligheid gevels

Lees meer

Quickscan of uitgebreide brandveiligheidsinspectie

In overleg stemmen wij de diepgang van de inspectie met u af. Of het nu gaat om een quickscan of een uitgebreide inspectie, we bepalen eerst de brandveiligheidsvoorzieningen die in het gebouw aanwezig moeten zijn. Na de inspectie ontvangt u een heldere rapportage met daarin het toetingskader, de geconstateerde gebreken en praktische aanbevelingen. Hiermee kunt u aan de slag om de brandveiligheid in uw gebouw te verbeteren.

Veilig gebruik van uw gebouw door brandveiligheidinspecties

SGS Floriaan biedt een breed pakket aan diensten om uw gebouw te onderzoeken op het gebied van brandveiligheid. We beoordelen of uw gebouw voldoet aan de eisen; voor een certificering, maar ook als u wilt weten of u uw gebouw veilig kunt gebruiken. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, van een enkele constructie of gevel tot een volledig gebouw; u kunt rekenen op de kennis en ervaring van SGS Floriaan.

null

Certificeringen brandbeveiligings-installaties

Lees meer