Diensten

Beoordeling brandwerendheid constructie

De brandwerendheid van constructies is van groot belang om de veiligheid van gebouwgebruikers te waarborgen. We beoordelen of uw constructie, bijvoorbeeld een brandwerende deur of gevel, voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Bij gebreken adviseren we u om de situatie te verbeteren.

Constructie in een bestaand gebouw

Om de brandwerendheid van een constructie in een bestaand gebouw te beoordelen, inspecteren we ter plaatse of (een deel van) de constructie voldoet aan de gestelde eisen. U ontvangt een heldere rapportage met onze inzichten en praktische aanbevelingen voor dit onderdeel van uw gebouw. Hiermee kan uw aannemer aan de slag.

Naast brandwerendheid kunnen we uw constructie ook beoordelen op het gebied van brandgedrag (brandklasse) of op rookwerendheid (nieuwe eis; sinds 1 juli in Bouwbesluit).

Expert Judgement bij beoordeling brandwerendheid constructie

Ook het uitvoeren van Expert Judgement behoort tot de mogelijkheden. Hierbij beoordelen we een specifiek constructieonderdeel op bijvoorbeeld brandwerendheid. Ook toetsen we of met de bestaande opbouw aan de gestelde eis wordt voldaan of dat aanpassing noodzakelijk is. Indien aanpassingen noodzakelijk zijn, ontvangt u een voorstel met onderbouwing om te voldoen aan de eisen.

Beoordeling brandwerendheid constructie bij nieuwbouw

Tijdens de ontwikkeling van uw gebouw wilt u duidelijkheid over de brandveiligheidseisen waaraan uw te bouwen constructieonderdelen moeten voldoen. Op basis van de detaillering van brandwerende scheidingen beoordelen we of aanpassingen noodzakelijk zijn. Vaak wijken te bouwen situaties af van vooraf geteste situaties, waardoor moet worden beoordeeld of de nieuwe opbouw aan de eis kan voldoen. Met een bureaustudie bieden we duidelijkheid en adviseren we u of, en welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases