Brandbeveiligingssystemen

Binnen het integrale brandveiligheidsconcept van een gebouw spelen brandbeveiligingsinstallaties, zoals brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, een belangrijke rol. Vanuit de wet- en regelgeving zijn eisen gesteld aan de aanwezigheid, omvang en kwaliteit van deze installaties. Ook worden installaties die niet wettelijk zijn vereist – zoals rookbeheersings- en sprinklerinstallaties – in het kader van gelijkwaardigheid toegepast, bijvoorbeeld om grotere brandcompartimenten of langere looproutes te kunnen realiseren.

null

Ondersteuning realisatie brandbeveiligings-installatie

Lees meer

null

Onderzoek noodzaak of haalbaarheid brandveiligheid

Lees meer

null

Opstellen Programma van Eisen of Uitgangspunten-document (UPD)

Lees meer

null

Investeringsindicatie brandbeveiligings-installaties

Lees meer

null

berekeningen brandbeveiligings-systemen

Lees meer

null

Beoordeling bestaande brandbeveiligings-installaties

Lees meer

De aandacht voor het belang van adequate brandbeveiligingsinstallaties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De verplichting tot het realiseren van deze installaties kan voortkomen uit wet- en regelgeving (zoals Bouwbesluit 2012, PGS en vuurwerkbesluit) of uit de verzekeringsbranche, maar ook op wens van u als opdrachtgever.

SGS Floriaan aan uw zijde

SGS Floriaan adviseert bij ontwerp en uitvoering van installatietechnische voorzieningen op het gebied van brandpreventie. Wij bieden u een uitgebreid pakket aan diensten voor uw brandveiligheidssysteem. Of u nu kiest voor een enkele dienst, of een integraal pakket, SGS Floriaan staat aan uw zijde! Ons team van ervaren deskundigen ondersteunt u bij het adviestraject, het opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE), een gelijkwaardigheidsonderbouwing, de aanbesteding, begeleiding bij realisatie van uw systeem en ondersteuning bij de certificering en onderhoud. Wij volgen alle ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet zodat wij u ook daarover kunnen adviseren.

Kennisgebieden van SGS Floriaan

Kennis van diverse installaties is onontbeerlijk om u op de juiste manier te adviseren. Vanuit onze ervaring en achtergrond beschikken onze specialisten over uitgebreide kennis van:

  • Sprinklersystemen
  • Watermistsystemen
  • Blusschuimsystemen
  • Watersproeisystemen (deluge)
  • Blusgassystemen
  • Brandmeldinstallaties
  • Ontruimingsalarminstallaties
  • Rookbeheersingsinstallaties
  • Noodverlichting
  • Vluchtroute aanduiding
null

Certificeringen brandbeveiligings-installaties

Lees meer