Diensten

Risicoanalyse brandveiligheid

Het is uw verantwoordelijkheid als werkgever om de veiligheid binnen uw organisatie goed te organiseren. Aanwezigheid van veel bezoekers of minder zelfredzame personen, gevaarlijke stoffen of complexe en brandgevaarlijke industriële processen brengen bijzondere brandveiligheidsrisico’s met zich mee. Met de Risicoanalyse Installaties inventariseren we de brandveiligheidsrisico’s in uw gebouw en bepalen we welke brandbeveiligingsinstallatie u nodig heeft om een veilig en acceptabel brandveiligheidsrisico te creëren.

Acceptabel brandveiligheidsrisico

We analyseren het gebruik van het gebouw en stellen vast wat de risico’s zijn. In het geval van gevaarlijke stoffen doen we dit op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-richtlijnen. Welke gevaarlijke stoffen zijn er en in welke hoeveelheden? Hoe zijn deze opgeslagen? Op basis van het resultaat van de analyse bepalen we welk blussysteem een veilig en acceptabel brandveiligheidsrisico creëert. Zo weet u zeker dat uw gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

Heldere rapportage

Op basis van de risicoanalyse ontvangt u een heldere rapportage met onze bevindingen en uitgebreid advies welke stappen u eventueel moet nemen om te komen tot een veilige situatie. Het onderzoek kan worden gebruikt als eerste stap naar (of onderdeel van) een Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE). SGS Floriaan is hét expertisecentrum brandveiligheid binnen SGS. Een onafhankelijke partner die u begeleidt, adviseert en ondersteunt bij uw brandveiligheidsvraagstuk.

Neem contact met ons op

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases