Diensten

Onderzoek noodzaak of haalbaarheid brandveiligheid

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om de brandveiligheid in uw bedrijf goed te organiseren. Is er sprake van grote aantallen gebouwgebruikers? Zijn er minder zelfredzame personen aanwezig? Werkt u met gevaarlijke stoffen of complexe en brandgevaarlijke industriële processen? Dat brengt bijzondere brandveiligheidsrisico’s met zich mee. SGS Floriaan onderzoekt wat u nodig heeft voor brandveiligheid op maat.

In het vooronderzoek inventariseren we de brandveiligheidsrisico’s en de bestaande brandveiligheidsvoorzieningen in uw gebouw. Vervolgens adviseren we in een initieel advies of pré-advies brandveiligheid welke brandveiligheidsvoorzieningen u nodig heeft om een veilig en acceptabel brandveiligheidsniveau te bereiken.

Acceptabel brandveiligheidsniveau

In ons onderzoek analyseren we het gebruik van het gebouw en stellen we vast wat het voor alle betrokken partijen acceptabele brandveiligheidsniveau is. De basis hiervoor is veelal het Bouwbesluit 2012, aangevuld met de wensen van u of uw verzekeraar met betrekking tot bedrijfscontinuïteit in geval van brand.

Gaat het om gevaarlijke stoffen, dan hanteren we de PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). We onderzoeken met welke gevaarlijke stoffen we te maken hebben, in welke hoeveelheid ze aanwezig zijn en hoe ze zijn opgeslagen. Op basis van het resultaat van de analyse bepalen we welk blussysteem een veilig en acceptabel brandveiligheidsniveau creëert. Zo weet u zeker dat uw gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en aan uw wensen en doelstellingen.

Heldere rapportage risico-analyse

Op basis van ons brandveiligheidsonderzoek ontvangt u een helder rapport. We adviseren uitgebreid over de keuzes die u kunt maken om tot een brandveilige situatie te komen. Dit pré-advies kan worden gebruikt als eerste stap naar een Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE).

Wat kunnen we voor u doen?

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases