Diensten

Opstellen Programma van Eisen of Uitgangspuntendocument (UPD)

Opstellen Programma van Eisen of Uitgangspunten-document (UPD)

Bij de gehele levensloop van uw brandbeveiligingsinstallaties zijn veel partijen betrokken. Van eigenaar tot gebruiker en van leverancier en installateur tot het bevoegd gezag. Het is van groot belang dat de doelstellingen, uitgangspunten en eisen van het systeem helder worden beschreven en eenduidig vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) of Uitgangspuntendocument (UPD) Brandbeveiliging. Zo hanteren alle partijen de juiste uitgangspunten tijdens alle fasen van uw gebouw: het ontwerp en de aanleg, maar ook bij inspectie, certificering, beheer en onderhoud.

Gecertificeerd UPD-opsteller

Voor het opstellen van goede uitgangsdocumenten is veel kennis en ervaring nodig. Als gecertificeerd UPD-opsteller conform het CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging, staat SGS Floriaan aan uw zijde. Hierdoor weet u zeker dat uw document voldoet aan alle wet- en regelgeving voor brandbeveiligingssystemen. En dat dit waar nodig leidt tot een installatiecertificaat op basis van een CCV-Certificatieschema of een inspectiecertificaat op basis van het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging.

Wat kunnen we voor u doen?

UPD of PvE

Het PvE is de gebruikelijke term voor een uitgangspuntendocument voor brandmeld- of ontruimingsalarminstallaties. De term UPD wordt gebruikt voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) zoals een sprinkler- of watermistinstallatie of een rookbeheersingssysteem. Alle eisen en uitgangspunten staan in het document, ook wanneer er bovenwettelijke eisen van toepassing zijn op wens van de verzekeraar, door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of om de continuïteit van uw organisatie beter te beschermen.

Bestaande bouw en nieuwbouw

Het opstellen van een UPD of PvE doen we voor bestaande gebouwen, maar ook tijdens de ontwerpfase van nieuwbouw.

  • Bij bestaande bouw beoordelen we de bestaande situatie. Welke installaties zijn aanwezig, hoe ziet het gebouw eruit, hoe wordt het gebouw gebruikt? We beoordelen onder welke norm uw installatie kan vallen en wat er nodig is om daaraan te voldoen. We gaan het gesprek met betrokken partijen aan en zorgen ervoor dat ze weten wat te doen.
  • Bij nieuwbouw stellen we op basis van het ontwerp en tekeningen van de architect in overleg met u een PvE of UPD op, volledig volgens de richtlijnen vanuit het Bouwbesluit 2012 of de milieuwetgeving.

Volledige levensduur

Na beoordeling van uw installatie of uw nieuwbouwplannen stellen we een eerste versie van uw uitgangspuntendocument op. Alle betrokken partijen ontvangen een concept om commentaar in te dienen. Hierna wordt het definitieve UPD of PvE opgesteld. Het document blijft belangrijk tijdens de volledige levensduur van de installatie. Ook wijzigingen en aanpassingen op een later moment kunnen worden verwerkt in het document, zodat uw installaties blijvend aan de gestelde eisen voldoen.

Neem contact met ons op

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases