Diensten

Opstellen Programma van Eisen of Uitgangspuntendocument

Van eigenaar tot gebruiker en van leverancier en installateur tot het bevoegd gezag. Tijdens de levensloop van uw brandbeveiligingsinstallaties zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is daarom belangrijk dat de doelstellingen, uitgangspunten en eisen van het brandbeveiligingssysteem helder zijn beschreven en eenduidig worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of in een Uitgangspuntendocument (UPD) Brandbeveiligingssysteem. SGS Floriaan is hierbij uw gecertificeerd partner.

Het PvE of UPD betreft het basisontwerp, en vormt daarmee één van de verplichte onderdelen van het inspectie- en certificeringstraject. Het meest uitgebreide inspectie- en certificeringstraject ziet u in dit adviestraject brandbeveiligingssysteem.

PvE of UPD?

De term PvE gebruiken we voor een uitgangspuntendocument voor brandmeld- of ontruimingsalarminstallaties. Een UPD is voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen), zoals een sprinklersysteem, blusschuimsysteem, watermistsysteem of een rookbeheersingssysteem. Alle eisen en uitgangspunten voor het brandbeveiligingssysteem staan in deze documenten. Dit is ook het geval wanneer er bovenwettelijke eisen van toepassing zijn op wens van u of bijvoorbeeld uw verzekeraar, door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of om de continuïteit van uw organisatie beter te beschermen.

Vooronderzoek voor een UPD

Vaak is er vooronderzoek nodig voor de eisen en uitgangspunten kunnen worden vastgelegd in een UPD of in een PvE. Met een PvE of UPD gebruiken alle partijen de juiste uitgangspunten tijdens alle fases van uw gebouw: van het vergunningsstadium tot het ontwerp en de aanleg, maar ook bij inspectie, certificering, beheer en onderhoud.

Gecertificeerd UPD-opsteller

Voor het opstellen en het tot stand komen van goede uitgangsdocumenten is veel kennis en ervaring nodig. Als gecertificeerd UPD-opsteller conform het CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging, is SGS Floriaan uw partner. Zo weet u zeker dat uw document voldoet aan alle wet- en regelgeving voor brandbeveiligingssystemen. En dat dit waar nodig ook een inspectiecertificaat op basis van het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging oplevert.

UPD voor bestaande bouw en nieuwbouw

We kunnen een UPD of PvE opstellen voor bestaande gebouwen, maar ook tijdens de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten.

  • Bij bestaande bouw beoordelen we eerst de bestaande situatie. We bekijken welke brandbeveiligingsinstallaties aanwezig zijn; hoe het gebouw eruit ziet en hoe het gebruikt wordt. We beoordelen onder welke norm de brandbeveiligingsinstallatie kan vallen en wat er nodig is om aan die norm te voldoen. We gaan ook het gesprek aan met betrokken partijen en zorgen ervoor dat ze weten wat ze te doen staat.
  • Bij nieuwbouw stellen we op basis van het ontwerp van de architect en het beoogde gebouwgebruik in overleg met u een PvE en/of UPD op, volledig volgens de richtlijnen vanuit het Bouwbesluit 2012 of de milieuwetgeving en eventuele bovenwettelijke eisen.

Volledige levensduur brandbeveiligingsinstallatie

Het UPD of PvE blijft belangrijk tijdens de volledige levensduur van de brandbeveiligingsinstallatie. Ook wijzigingen en aanpassingen op een later moment kunnen worden verwerkt in deze documenten. Zo voldoen uw brandbeveiligingsinstallaties blijvend aan de gestelde eisen.

Wat kunnen we voor u doen?

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases