Diensten

Risicoanalyse brandveiligheid

Één van de beschikbare methodes om de brandveiligheid van grote brandcompartimenten te onderbouwen is op basis van een risicoanalyse. Het bevoegd gezag stuurt steeds meer aan op het gebruik van een risicobenadering, zoals de methodiek uit de NEN 6079. Hiermee beoordelen we op basis van een risicoanalyse de gelijkwaardigheid van een brandcompartiment, wanneer deze groter is dan rechtstreeks  toegestaan volgens wet- en regelgeving.

Risico-analyse voor uw gebouw

De adviseurs van SGS Floriaan zijn experts op het gebied van maatwerk. Voor ieder specifiek gebouw beoordelen we de aanwezige of gewenste situatie en vertalen we de complexe theorie naar praktische, heldere oplossingen. Zo weet u of – en hoe – uw gebouw op een gelijkwaardige manier aan de veiligheidsdoelstellingen van de wet- en regelgeving kan voldoen.

Maatregelen om risico’s te beperken

Bij een risicoanalyse op basis van de NEN 6079 spelen verschillende aspecten een rol. Denk hierbij aan de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw (zoals brandwerende scheidingen en brandbeveiligingsinstallaties), de afstand tot buurpercelen, activiteiten en de aanwezige brandbare materialen. We stellen de risico’s van het gebouw rekenkundig vast en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de risico’s terug te brengen tot het normatief toelaatbaar niveau.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases