Diensten

Gelijkwaardigheidsonderzoek grote brandcompartimenten

Gelijkwaardigheids-onderzoek grote brandcompartimenten

Specifieke gebouwen vragen om maatwerkoplossingen. Wenst u in uw gebouw brandcompartimenten te realiseren die groter zijn dan rechtstreeks is toegestaan in wet- en regelgeving, zoals bij een parkeergarage, een atrium of een grote bedrijfshal? Met een Gelijkwaardigheidsonderzoek Grote Brandcompartimenten bepalen we of – en hoe – uw gebouw op een gelijkwaardige manier aan de doelstellingen van de wet- en regelgeving kan voldoen.

Wanneer een gelijkwaardigheidsonderzoek?

Door een gebouw in te delen in brandcompartimenten wordt een brand tot een gedeelte van het gebouw beperkt en wordt branduitbreiding naar buurpercelen voorkomen. Dit geeft gebouwgebruikers de gelegenheid om het gebouw tijdig veilig te ontvluchten. Als een brandcompartiment in een gebouw groter is dan toegestaan, voeren we een NEN 6060-gelijkwaardigheidsonderzoek uit.

Hoe beoordelen we de gelijkwaardigheid?

Met een NEN 6060-onderzoek beoordelen we op basis van de in het gebouw aanwezige vuurlast, de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en de aanwezige afstanden tot buurpercelen of het voor uw gebouw mogelijk is om op gelijkwaardige wijze invulling te geven aan de prestatie-eisen. U ontvangt een rapport met een onderbouwing van de gelijkwaardigheid en een beschrijving van de eventueel benodigde maatregelen waarmee u het vereiste veiligheidsniveau kan creëren voor uw gebouw.

Brandveilig op het hoogste niveau

De brandveiligheidsspecialisten van SGS Floriaan zijn bedreven in het onderzoeken van complexe gebouwen. We hebben de kennis en ervaring om op het juiste moment de juiste alternatieve oplossingen en maatwerk toe te passen. Wilt u brandveiligheid op het hoogste niveau voor uw gebouw realiseren? Dat bent u bij SGS Floriaan aan het juiste adres.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases