Diensten

Quickscan en bouwplantoetsing

U wilt uw bouwplan laten toetsen aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid? In een vroeg stadium toetsen we de eerste ontwerpen met een Quickscan, in een latere fase gebruiken we de uitgebreide bouwplantoetsing voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning. SGS Floriaan helpt u een brandveilig gebouw te ontwerpen.

Wet- en regelgeving voor uw gebouw

Bij SGS Floriaan werken ervaren adviseurs met kennis van zaken. We kenmerken ons door onze integrale benadering van brandveiligheid in alle ontwerpfasen. Door complexe theorie te vertalen naar passende en praktijkgerichte oplossingen, weet u zeker dat uw toekomstige gebouw voldoet aan alle gestelde wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Quickscan ontwerp

Aan de hand van de Quickscan krijgt u in een vroeg stadium inzicht in de (mogelijk) aanwezige knelpunten op het gebied van brandveiligheid in het ontwerp van uw gebouw. We beoordelen onder meer of wordt voldaan aan de eisen voor compartimentering en vluchtveiligheid en geven aan welke brandveiligheidsinstallaties wettelijk vereist zijn. Komen we knelpunten tegen in uw ontwerp? U ontvangt van ons een passend verbetervoorstel. Ook denken we pro-actief met u mee over mogelijke optimalisaties van uw gebouwconcept.

Bouwplantoetsing

Onderweg naar het definitieve bouwplan zijn er altijd wijzigingen. Ook met deze aanpassingen moet het bouwplan voldoen aan alle gestelde brandveiligheidseisen. Middels de Bouwplantoetsing beoordelen we uitgebreid alle onderdelen en stellen we voor het gebouw een integraal en passend brandveiligheidsconcept op. U ontvangt een heldere rapportage waarin we aangeven aan welke eisen het gebouw moet voldoen en waarom het bouwplan ook daadwerkelijk voldoet. Waar nodig wordt dit onderbouwd met berekeningen zoals brandoverslagberekeningen of een berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes in uw gebouw. Dit rapport kunt u gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wat kunnen we voor u doen?

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases