Diensten

Ontruimingsberekeningen

Weet u zeker dat gebruikers uw gebouw bij brand snel genoeg kunnen verlaten? Dit is afhankelijk van de gebruiksfunctie, het aantal gebruikers, het beschermingsniveau van de trappenhuizen, de capaciteit van de vluchtroutes en meer. SGS Floriaan beoordeelt of uw gebouw snel genoeg leeg is bij brand en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen. Samen zorgen we voor de beste veiligheid voor de gebruikers van uw gebouw.

Snel het gebouw verlaten

Op basis van verschillende gegevens berekenen we de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes van uw gebouw. Zo weet u of de gebruikers snel genoeg het gebouw kunnen ontvluchten. Als blijkt dat er sprake is van onvoldoende capaciteit adviseren de adviseurs van SGS Floriaan u praktisch over mogelijke oplossingen. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een overzichtelijke rapportage met de resultaten.

Projectspecifiek maatwerk

Wanneer uw gebouw niet past binnen de standaardeisen kan SGS Floriaan op basis van projectspecifieke rekenmethodes natuurlijk ook maatwerk verzorgen op basis van gelijkwaardigheid. Als duidelijk is dat uw gebouw niet voldoet aan de gestelde eisen adviseren we u altijd een oplossingsrichting om te komen tot een veilige situatie.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases