BBL leaflet over de wijzigingen op het gebied van brandveiligheid

BBL uitgesteld

Nieuws

BBL uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De wet gaat op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 in. Dat maakte minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) onlangs bekend. Ook het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zal daardoor later van kracht worden.

Dit betekent een uitstel van ten minste drie maanden. Eerder zou de Omgevingswet namelijk in juli 2022 in werking treden. Wanneer de wet precies ingaat, weten we binnenkort.

BBL leaflet

Nieuwe eisen brandveiligheid

Wat betreft de brandveiligheidsregelgeving is vooral het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van groot belang. Het BBL vervangt het Bouwbesluit 2012. In het BBL worden op het gebied van brandveiligheid nieuwe eisen gesteld met een duidelijke impact. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe eisen ten aanzien van rookwerendheid, vluchten met de lift en rookmeldergestuurde drangers.
Een deel van de nieuwe brandveiligheidseisen is overigens op 1 juli 2021 al overgenomen in het Bouwbesluit.

Overzicht van alle wijzigingen

Uiteraard houden wij alle veranderingen in de wet- en regelgeving nauwgezet bij. We hebben eerder al voor u een overzicht gemaakt van alle wijzigingen op basis van het meest recent gepubliceerde BBL in het Staatsblad.

Download onze leaflet hier

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97