Brandveiligheid in de industrie

Brandveiligheid in de industrie binnen SGS: van BRZO/SEVESO-rapportages tot en met advies bij realisatie van de benodigde voorzieningen

Nieuws

Brandveiligheid in de industrie binnen SGS: van BRZO/SEVESO rapportages tot en met advies bij realisatie van de benodigde voorzieningen.

Begin 2019 werd Floriaan onderdeel van SGS. Door het samenvoegen van de netwerken én expertises kan nog beter worden ingespeeld op de behoefte van de klant. Een mooi voorbeeld hiervan is het analyseren en beperken van risico’s op het gebied van brandveiligheid; door elkaar te versterken kunnen we onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn.

SGS EHS richt zich op milieu en veiligheid. Met de specialisatie in de industrie is onze Belgische vestiging gefocused op onder andere milieustudies en -administratie, geluidonderzoeken en -modelleringen, procesveiligheid en productveiligheid.

Elkaar versterken

Wij werken als SGS Floriaan veel in de industriesector, waarbij wij in onze adviezen ingaan op de diverse van toepassing zijnde voorzieningen voor milieu- en procesveiligheidsaspecten die nodig zijn op basis van bijvoorbeeld een BRZO/Seveso rapportage. Waar onze EHS-collega’s in onze Belgische vestiging de risico’s bepalen, ligt onze expertise in het traject daarna: de maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het beperken van de risico’s. Samen zijn we in staat om aan de voorkant een nog bredere dienstverlening te leveren op gebied van brandveiligheid binnen de industrie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Bob Gorrens (SGS EHS België), Simon Dollee (SGS Floriaan) of natuurlijk uw vaste contactpersoon bij SGS Floriaan.

SGS EHS België
www.sgs.be
Bob.Gorrens@sgs.com

SGS Floriaan
www.sgsfloriaan.nl
Simon.Dollee@sgs.com
NL.Floriaan.info@sgs.com

Zwaarschuimconcetraten in brand
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Simon Dollee

Simon Dollee
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 62 044 21 23