Sprinklerinstallatie VBB-systemen

CCV publiceert technisch bulletin 65A: omvang van de VBB-systemen

Nieuws

CCV publiceert Technisch Bulletin 65A: omvang van de VBB-systemen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft het Technisch Bulletin (TB) 65A ‘Omvang van VBB1-systemen’ gepubliceerd. Dat lijkt simpele materie, maar schijn bedriegt. Voorganger TB 65 ‘Classificatie van certificaten naar brandcompartimenttering’ had hetzelfde doel: regels om te laten zien wat de omvang van een VBB-systeem is, hoe de scheiding tussen beveiligd en onbeveiligd gebied eruit ziet en welke dreigingen er van buiten komen.

Voorganger TB 65 had onbedoelde markteffecten. Zo ging het classificatiesysteem van klasse A t/m D een eigen leven leiden: de presentatie-tool werd de afgelopen jaren gelezen als eisenpakket (“de beveiliging móét binnen brandcompartimentsklasse B vallen volgen TB 65”).

Verduidelijking regels voor presentatie

De nieuwe afspraken in het TB 65A moet dit oneigenlijke gebruik tegengaan. Allereerst bestaat de klasse-indeling niet meer. Er zijn duidelijkere regels voor het presenteren van de omvang van de beveiliging, de scheidingen met onbeveiligde gebieden en het buitengebied. Er is vooral aandacht besteed aan de elementen die op de situatietekening moeten staan (als bijlage bij een uitgangspuntendocument en een inspectierapport).

Voordelen nieuw Technisch Bulletin

Doel is de presentatie door en voor alle betrokkenen eenduidiger te krijgen. Vooral voor bevoegd gezag en verzekeraars moet dit voordeel opleveren: in één oogopslag zien hoe het zit met de omvang, de scheidingen en het buitengebied. Er is veel aandacht besteed om te borgen dat TB 65A niet weer een eisenpakket kan gaan worden. Daar is zelfs een heuse toelichtende factsheet aan gewijd.

Het TB 65A en de factsheet zijn gratis te downloaden vanaf de CCV-site via deze link: Blussystemen: Technisch Bulletin 65A gepubliceerd – Het CCV .

Sprinklerinstallatie VBB-systemen