Cursus Brandveiligheid van gevels

Cursus ‘Brandveiligheid van gevels’ meer dan geslaagd

Nieuws

Cursus ‘Brandveiligheid van gevels’ meer dan geslaagd

Niet alles voldoet aan standaardregels bij de brandveiligheid van gevels. De praktijk is altijd weerbarstiger dan we denken, zoals ook de brand in de Londense Grenfell Tower heeft aangetoond. Voor het realiseren van brandveilige gevels moet er sprake zijn van een integrale benadering.

Gevelspecialist

Gevelbouwers moeten binnen hun werkzaamheden steeds meer aantonen dat ze aan brandveiligheidseisen voldoen. Om dat ook op de juiste wijze te doen, willen ze vaak meer kennis om te kunnen beoordelen of aanvullend advies noodzakelijk is. Zoals ook gevelspecialist Alkonder Hengelo. Via Nieman Kettlitz Gevel- en dakadvies kwamen ze hiervoor bij ons terecht. Eén van de specifieke vragen waarop zij antwoord wilde was hoe te weten wanneer gevels voldoen aan de eisen op basis van de toepassingsvoorwaardes. Oftewel wat zijn de voorwaardes op basis van de uitgevoerde testen op die betreffende pui? Om zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen, heeft onze collega Synneva Rusman een interactieve cursus verzorgd die hierop inging.

Inhoud cursus brandveiligheid van gevels

“Het ging over de eisen (welke brandklasse geldt en welke criteria met betrekking tot brandwerendheid moet worden aangehouden) en vooral de toepassing daarvan op brandwerendheid, brandklasse en aansluitdetails van met name beglaasde gevels. Daarnaast heb ik de eisen uitgelegd met wat achtergrondinformatie die van belang zijn voor het kunnen vaststellen of aan de eisen wordt voldaan. Met uiteraard ook de praktische uitwerking hiervan met verschillende details van aansluitingen van gevels op brandwerende vloeren of wanden, maar ook detaillering van brandwerende gevels (of gevelonderdelen). De groep was erg enthousiast en er zijn veel vragen gesteld, waardoor het geheel ook nog best interactief bleef.” Aldus Synneva.

SGS Floriaan heeft deze training op maat gemaakt op basis van een bespreking die vooraf met Alkondor heeft plaatsgevonden. Synneva legt uit: “Het doel was ervoor te zorgen dat de medewerkers van Alkondor beter kunnen beoordelen of de te plaatsen gevel aan de eisen voldoet, om te weten waar op gelet moet worden en hoe je kunt achterhalen of er aan wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de brandklasse van geveldelen, panelen tussen puien, maar ook de brandwerendheid ter plaatse van een aansluitdetail. De aangegeven prestaties van materialen hebben een bepaald toepassingsgebied waarbij ze geldig zijn. We hebben gesproken hoe je deze beoordeelt en wat je kunt doen als blijkt dat deze afwijken. En als laatste heb ik uitgelegd wat deze voorwaardes in het toepassingsgebied betekenen voor de detaillering (wat mag wel en wat mag niet).”

Geïnteresseerd

SGS Floriaan heeft veel kennis over brandwerendheid en brandgedrag van materialen en bouwconstructies (niet alleen gevels). Een dergelijke training is op maat te maken voor diverse types opdrachtgevers (niet alleen een specifieke gevelbouwer) maar ook van verschillende onderwerpen. De brandveiligheid van gevels is momenteel een zeer hot item, waarbij niet alleen de brandklasse van belang is, maar ook de detaillering van de gevels. Onze deskundige professionals kunnen hierin vertellen over de basis, maar ook samen met u de diepgang opzoeken zoals we gedaan hebben bij Alkondor. De trainingen zijn altijd aan te passen op de reeds aanwezige kennis bij de cursisten. Meer weten? Neem contact op.

Locatie voor cursus brandveiligheid van gevels
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97