Diensten

Beoordelen BHV-organisatie

Afhankelijk van het aantal gebruikers, de risico’s van de organisatie, de functie van een gebouw en de RI&E wordt het aantal benodigde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) per organisatie bepaald. Naast dat deze mensen opgeleid moeten zijn tot BHV’er, is het verplicht om de bedrijfshulpverlening (BHV) zo in te richten dat een ontruiming of calamiteit goed kan verlopen.

BHV-organisatie: maatwerk

De BHV-organisatie is én blijft maatwerk. Heeft u wijzigingen in uw bedrijf doorgevoerd? Bijvoorbeeld een flinke groei aan werknemers of een bouwkundige aanpassing aan het gebouw? SGS Floriaan beoordeelt of de nieuwe situatie nog aan de wettelijke eisen voldoet en stelt, indien nodig, maatregelen voor om uw BHV-organisatie weer op orde te krijgen. Zo bent u ervan verzekerd dat de bedrijfshulpverlening in uw organisatie goed is georganiseerd.

De risico’s van uw organisatie

Iedere organisatie met meer dan één werknemer is sinds 1994 verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de werkzaamheden binnen uw organisatie en het gebouw worden de specifieke risico’s bepaald. Denk aan de functie van het gebouw, maar ook externe risicofactoren zoals een positie naast een benzinepomp of snelweg.

Hoe is BHV in uw organisatie geregeld?

In uw BHV-organisatie is opgenomen hoe de bedrijfshulpverlening binnen uw bedrijf geregeld is. U wilt weten of uw plannen op orde zijn? SGS Floriaan controleert uw BHV-organisatie; zijn er voldoende BHV’ers opgeleid? Weet iedereen wat er van hen verwacht wordt? Wie neemt de taken over bij afwezigheid?

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Simon Dollee

Simon Dollee
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 62 044 21 23

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases