Diensten

Opstellen ontruimingsplan

Bij brand, of een andere calamiteit, is het noodzakelijk dat aanwezige personen uw gebouw zo snel mogelijk verlaten. Hiervoor is het van groot belang om goede werkafspraken te maken en de manier waarop bij een calamiteit wordt gehandeld vast te leggen. Beide wordt beschreven in het ontruimingsplan. In het Bouwbesluit is vastgesteld of voor uw gebouw een ontruimingsplan verplicht is. SGS Floriaan heeft jarenlange ervaring in het uitwerken en opstellen van ontruimingsplannen conform NEN 8112.

Ontruimingsplan is maatwerk

Iedere organisatie en ieder gebouw is uniek. Wij beoordelen verschillende factoren binnen uw organisatie om specifieke risico’s vast te stellen. Denk aan de functie van het gebouw, maar ook externe factoren zoals een nabij gelegen benzinepomp of snelweg. De risico’s worden opgenomen in het RI&E van uw organisatie en het bedrijfsnoodplan, waarop het ontruimingsplan wordt gebaseerd. In het ontruimingsplan worden de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures eenduidig vastgesteld om te komen tot een optimale ontruiming van uw gebouw bij calamiteiten.

Situatie op locatie

Voor het opstellen van het ontruimingsplan beoordelen we de situatie ter plekke. Welke vluchtwegen zijn er beschikbaar? Is er noodverlichting? Hangen er brandblussers in het pand? Waar zit de gas- of elektriciteitsaansluiting? Daarnaast voeren we gesprekken met de BHV’ers om de meest realistische noodscenario’s voor uw organisatie door te nemen. In het plan nemen we alle maatregelen bij een calamiteit op, zoals volgens de NEN 8112 wordt omschreven. Denk hierbij aan de alarmeringsprocedure intern en extern, de wijze van ontruiming, de locatie van de verzamelplaats, de bediening van het alarmsysteem, opvang van de hulpdiensten en meer.

Helder en overzichtelijk plan

Hoe complexer het gebouw of de functie, hoe complexer het ontruimingsplan. SGS Floriaan heeft de kennis en ervaring om het ontruimingsplan conform NEN 8112 af te stemmen op uw organisatie. Van een eenvoudig kantoorgebouw tot een complex ziekenhuis met patiënten: u ontvangt een helder en overzichtelijk plan om het gebouw zo snel en veilig mogelijk te verlaten bij een calamiteit. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Wat kunnen we voor u doen?
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Simon Dollee

Simon Dollee
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 62 044 21 23

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases