vliegtuig van klm

Eigen brandweerkorps

Eigen brandweerkorps

KLM Industrie

“Doordat de functies van de gebouwen enorm uiteenlopen, werden de wensen en eisen per gebouw op het gebied van brandveiligheid apart in kaart gebracht.”

In 2014 was Schiphol met bijna 55 miljoen passagiers de op drie na drukste luchthaven van Europa, na Heathrow (Londen), Charles de Gaulle (Parijs) en Frankfurt. Schiphol vormt de thuisbasis voor KLM die jaarlijkst 20 mln passagiers vervoeren over de gehele wereld.

Omgevingen waar veel mensen samenkomen zorgen ervoor dat gevolgen van een eventuele brand duidelijk inzichtelijk moeten zijn. Maar bovenal: waar de benodigde maatregelen zijn getroffen in het geval van brand. Dit gaat op voor zowel bouwtechnische, installatietechnische als organisatorische maatregelen die in kaart gebracht dienen te worden.

Eigen brandweerkorps

Zoals bij iedere luchthaven door de International Civil Aviation Organization (ICAO) vereist, beschikt Schiphol Airport over een eigen brandweerkorps dat gespecialiseerd is in vliegtuigbrandbestrijding (VBB) naast de reguliere brandweertaken. Schiphol valt in de hoogste categorie vanwege het aantal en de grootte van de vliegtuigen die Schiphol aandoen. Daarnaast loopt het spectrum aan gebouwen uiteen van kantoren tot winkels en vliegtuighangars. Doordat de functie van de gebouwen enorm uiteenlopen, dienen ook de wensen en eisen per gebouw op het gebied van brandveiligheid apart in kaart gebracht worden.

Werkzaamheden

Floriaan ondersteunt de beheerder van de KLM-gebouwen op het gebied van brandveiligheid. In het verleden heeft dit geleid tot een integraal brandbeveiligingsconcept voor de vliegtuighangars waarbij Floriaan het volledige bestek verzorgde, de aanbesteding voor onderaannemers coördineerde, de offertes beoordeelde en op basis hiervan een uiteindelijk advies in realisatie uitbracht. Tijdens het gehele traject stond een upgrade van de brandmeldinstallaties centraal om zodoende tot gecertificeerde installaties te komen waarmee de brandveiligheid voor KLM geborgd kon worden.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases