aanzicht van boven van het maxima medisch centrum

Ons ziekenhuis is optimaal beveiligd tegen brand

Máxima Medisch Centrum Gezondheidszorg

“Ons ziekenhuis is optimaal beveiligd tegen brand en daar zijn wij dan ook zeer trots op.”

Het onderwerp brandveiligheid heeft binnen de gezondheidszorg niet altijd een goede naam. Dat het wel mogelijk is om brandveiligheid goed te regelen bewijst het Máxima Medisch Centrum. Het Máxima Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis (STZ) met locaties in Veldhoven en Eindhoven. In de afgelopen jaren heeft dit ziekenhuis meerdere bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. In deze functies, zoals de intensive care voor pasgeborenen NICU, kan het Máxima Medisch Centrum zich meten met academische ziekenhuizen.

Na de constatering vanuit de gebouwbeoordeling dat er in de vestiging Eindhoven sprake zou zijn van achterstallig onderhoud, werden direct integrale maatregelen getroffen om het gebouw optimaal te beveiligen tegen brand.

BIO-maatregelen

Brandveiligheid is een samenspel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (kortweg BIO-maatregelen). Het is van weinig waarde om bijvoorbeeld een gecertificeerde brandmeldinstallatie te installeren als er geen adequate opvolging is. Het ziekenhuis besloot om op alle drie de aspecten een verbeterslag te maken. Vooral bouwkundig lagen er grote uitdagingen omdat het ziekenhuis, bouwjaar 1960, bestaat uit een oppervlakte van ca. 45.000m² waaronder het beddenhuis van ca. 20.000m² met 13 bouwlagen. Om aan de slag te gaan met een integraal brandbeveiligingsconcept, werd een stuurgroep Brandveiligheid opgericht. Deze groep bestond uit de eigen sector Gebouw & Techniek, Brandweer Eindhoven en Floriaan.

Als onafhankelijke partner bood Floriaan advies en ondersteuning in het gehele bouwproces om te komen tot een gecertificeerde brandveilige situatie. De brandweer werd daarbij op regelmatige basis uitgenodigd ten behoeve van de toetsing en de handhaving. De juiste samenstelling en afstemming van de verschillende brandbeveiligingsmaatregelen aan de hand van een risicobenadering binnen dit brandbeveiligingsconcept, is vastgelegd in een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB).

Het resultaat

Naast de sprinklerbeveiliging is er ook gezorgd voor een nieuwe gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, is de brandwerendheid van de scheidingen opgewaardeerd en zijn de BHV plannen en opleidingen geëvalueerd. Tegelijkertijd is het beddenhuis ook esthetisch gerenoveerd met nieuwe plafonds, verlichting en schilderwerk.

In relatie tot de sprinklerbeveiliging is uit onderzoek gebleken dat in geval van brand de patiënten buiten de brandruimte nagenoeg geen risico lopen en patiënten in de brandruimte een grote kans op overleven hebben. “Wij zijn ontzettend blij met de steun en toeverlaat van onze partner Floriaan. Zij hebben ons volledig ontzorgt op het gebied van brandveiligheid.”, aldus Sectormanager Gebouw en Techniek van het Máxima Medisch Centrum, Arthur Salters. “Met recht kan worden gesteld dat een brandveilig ziekenhuis bestaat. Ons ziekenhuis is optimaal beveiligd tegen brand en daar zijn wij dan ook zeer trots op.”

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases