Stalbranden en brandveiligheid

Minister Schouten komt met voorstel om aantal stalbranden te halveren

Nieuws

Minister Schouten komt met voorstel om aantal stalbranden te halveren

Het aantal dodelijke stalbranden moet volgens het demissionaire kabinet tussen 2020 en 2026 halveren. In een brief aan de tweede kamer schreef Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een actieplan om deze situatie te verbeteren.

Stalbranden en brandveiligheidUit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) werd duidelijk dat er tussen 2012 en 2020 jaarlijks gemiddeld 37 stalbranden waren, waarvan 17 met dierlijkse slachtoffers. Hierbij kwamen jaarlijks gemiddeld 143.000 dieren om het leven. Volgens de raad doen de regering en de landbouwsector te weinig om deze branden te voorkomen, daarin komt nu verandering.

 

Elektra als belangrijkste aandachtspunt voor halvering stalbranden

Een stalbrand ontstaat vaak door elektra, (defecte apparaten of kortsluiting). Het voorstel is om per 2023 jaarlijks een wettelijk verplichte visuele keuring in te voeren. Voor grote veehouderijen wordt daarbij een driejaarlijkse strenge, uitgebreide keuring van elektra en zonnestroom verplicht, voor overige veehouderijen is dit om de vijf jaar.

Menselijk handelen maakt verschil in halvering stalbranden

Door mensen uitgevoerde werkzaamheden zijn ook een belangrijke oorzaak van stalbranden. Daarom moet per 2024 op grote veehouderijen altijd iemand aanwezig zijn die een cursus brandveiligheid heeft gevolgd. De cursus moet zich vooral richten op omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand en onderhoud van technisch apparatuur.

Brand in technische ruimten

Technische ruimten dienen in een apart brandcompartiment te liggen en minimaal 60 minuten brandwerend afgescheiden te worden. Daarnaast is in de technische ruimten van een grote veehouderij een preventief branddetectiesysteem (brandmeldinstallatie) verplicht.

Maximaal aantal dieren per compartiment

Om het risico op dierlijke slachtoffers in grote veehouderijen nog verder te beperken komt er een grens voor een maximum aantal dieren per brandcompartiment. Het aantal hiervoor is nog onbekend.

Wij houden u op de hoogte

Duidelijk is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen grote veehouderijen en veehouderijen. De specificatie van een ‘grote’ veehouderij is nog onbekend. Het actieplan van Minister Schouten is een voorstel, houdt onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Stalbranden en brandveiligheid
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Sofie Robijns

Sofie Robijns
Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 595 76 35