Publicatie nieuwe CCV-inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen

Nieuws

Publicatie nieuwe CCV-inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de nieuwe CCV-inspectieschema’s van brandbeveiligingssystemen gepubliceerd. Ze gaan op 1 juli 2024 in.

De publicatie van de drie nieuwe CCV-inspectieschema’s  brandbeveiligingssystemen is bedoeld voor het beoordelen van het basisontwerp, het detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem. De nieuwe gepubliceerde CCV-inspectieschema’s bevatten de specifieke bepalingen voor de desbetreffende inspectie. Ze dienen samen met het nieuwe document Algemeen worden gebruikt.

Verbeterde inhoud nieuwe inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen

De oude inspectieschema’s dateren van 2019. De nieuwe inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen zijn er omdat er vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en gebouweigenaren behoefte was aan verbetering van de inhoud op basis van praktijkervaringen. Tevens bevat de update een aantal andere belangrijke wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe gepubliceerde inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen:

  • Verheldering van de relatie tussen het inspectieproces en vergunningverlening en toezicht door bevoegd gezag.
  • Opname van een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie.
  • Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk. Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur uitgaan van het al onder keurmerk toegepaste kwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt, is in de nieuwe schema’s uitgebreid.
  • Het vorige punt geldt nu ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geen certificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn. In het inspectieschema staan de voorwaarden hiervoor omschreven.

Ingangsdatum nieuwe gepubliceerde CCV-inspectieschema’s  brandbeveiligingssystemen op 1 juli 2024

De nieuwe inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen (versie 2023) gaan in op 1 juli 2024. Vanaf dat moment vervangen ze de huidige schema’s. Dat is ook het moment dat deze inspectieschema’s opgaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie over de nieuwe gepubliceerde CCV-inspectieschema’s?

Hier leest u meer over de drie nieuwe CCV-inspectieschema’s brandbeveiligingssystemen. Meer weten over onze dienstverlening? Kijk hier!

Vragen?

Onze experts staan voor u klaar met oplossingen voor een (brand)veilige woon- en werkomgeving. Rechtsboven vindt u onze contactgegevens.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69