Norm NEN 2555 rookmelders voor woonfuncties herzien

Norm NEN 2555 rookmelders voor woonfuncties herzien

Nieuws

Norm NEN 2555 rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN en Federatie veilig Nederland hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.

Rookmelder op plafond

Het Bouwbesluit wijst NEN 2555 aan voor het correct toepassen van rookmelders in woonfuncties. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden, naast het technisch actualiseren ervan een extra reden om de norm te herzien.

Wijzigingen NEN 2555

NEN 2555 is onder meer op de volgende punten aangepast:

• verbreding van de eisen naar bestaande bouw;
• meer nadruk op het koppelen van rookmelders in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV);
• verwijzing naar aanvullende vormen van alarmering gericht op doven en slechthorenden;
• vereenvoudiging en verduidelijking van de projecteringseisen met het oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm door leken;
• toevoeging van veiligheidsaspecten;
• toevoeging van voorschriften voor onderhoud en vervanging.

Commentaar indienen

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 januari 2022 commentaar op dit ontwerp indienen via normontwerpen.nen.nl Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Norm NEN 2555 rookmelders voor woonfuncties herzien
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69