Waardering voor woningsprinklers

Normen en verwijzingen voor inspectie herzien

Nieuws

Normen en verwijzingen voor inspectie herzien

Inspectie-instellingen maken nu gebruik van versie 8.0 van het document ‘Normen en verwijzingen’. Na positief advies van de Commissie van Belanghebbenden Brand heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dit op 15 april gepubliceerd.

Inspectie van brandbeveiliging geharmoniseerd

Dit document heeft als doel het vaststellen van de ondergrens voor het normatief kader dat gebruikt wordt voor inspectie op afgeleide doelstellingen. Hiermee wordt de uitvoering van de inspectie gekaderd, zodat de uitvoering van de inspectie van brandbeveiliging geharmoniseerd kan worden.

Wijzigingen in nieuwe versie

In de nieuwe versie is de harmonisatieafspraak opgenomen dat bij inspectie ook een jongere versie van de norm mag worden gebruikt als daarmee afkeuring wordt voorkomen. Verder staat de norm NEN-EN 16925 voor woningsprinklerinstallaties er nu in. Dat is de Europese opvolger van de Nederlandse norm NEN 2077.

Zie: Normen en verwijzingen voor inspectie herzien – Het CCV

Waardering voor woningsprinklers
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Ernst Rijkers

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83