Bij PV-panelen op platte daken moet rekening worden gehouden met de brandveiligheid

PV-panelen en brandveiligheid

Nieuws

PV-panelen en brandveiligheid

Mede door de energietransitie zijn PV-panelen op platte daken enorm populair. Waar niet altijd over nagedacht wordt, is de brandveiligheid van PV-panelen op daken en de daarmee samenhangende toegenomen verzekeringseisen. Het thema PV-panelen en brandveiligheid is bijzonder actueel

Het plaatsen van PV-panelen op een dak heeft effect op het brandveiligheidsconcept van het gebouw. Daarom is de branche hard aan het werk om passende oplossingen te bedenken voor de geïntroduceerde brandveiligheidsrisico’s. Onlangs waren we op volle sterkte aanwezig bij de Expertmiddag van de vereniging voor brandveiligheid adviseurs (VVBA) en de Society of Fire Protection Engineers (SFPE) Benelux Chapter.

Risicoanalyses brandveiligheid

SGS energie-expert Arjan Bertelink sprak er over de energietransitie en het succes van PV-panelen. Senior brandveiligheidsadviseur Tim van Loon maakte als lid van de VVBA deel uit van de organisatie en Sofie Robijns was erbij  als adviseur brandveiligheid bij SGS Floriaan. In die rol schrijft zij o.a. risicoanalyses met betrekking tot de brandveiligheid van PV-systemen.

PV-panelen en risicoanalyse

Een risicoanalyse is van groot belang wanneer u van plan bent PV-panelen te plaatsen. Hierdoor weet u snel waar u aan toe bent wat betreft de brandveiligheid. ‘Mogelijk worden er door plaatsing van de PV-panelen bijvoorbeeld nieuwe branduitbreidingstrajecten geïntroduceerd of heeft de plaatsing effect op de mogelijkheden voor een succesvolle brandweerinzet,’ aldus Sofie.

Waardevolle inzichten

Het ideale startpunt voor een risicoanalyse is als er nog geen vastomlijnd ontwerp voor de PV-installatie is. Sofie: ‘We geven dan adviezen op basis waarvan het ontwerp van bijvoorbeeld het dakpakket en van de PV-installatie kan worden gemaakt en optimaal op elkaar kan worden afgestemd.’ Ook in bestaande situaties levert een risicoanalyse waardevolle inzichten op over de brandveiligheidsrisico’s en zijn er tal van mogelijkheden denkbaar om deze te minimaliseren.

Doel van een risicoanalyse

Sofie: ‘Het doel van een risicoanalyse is om de gevolgen op het gebied van brandveiligheid van het plaatsen van het PV-systeem inzichtelijk te maken en in kaart te brengen. Met een risicoanalyse bepalen we of de plaatsing van de PV-panelen gevolgen heeft voor het bestaande brandveiligheidsconcept en waar nodig onderzoeken we op welke manier de risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.’

Onderzoek naar de specifieke situatie

Met een risicoanalyse wordt onderzoek gedaan naar de specifieke situatie: het bestaande brandveiligheidsconcept, de dakopbouw en de installatie zelf. ‘We geven bijvoorbeeld adviezen over het materiaalgebruik, de detaillering van het dakpakket en het ontwerp van de PV-installatie. Zo maken we de kans op het ontstaan en de ontwikkeling en uitbreiding van brand in of nabij het systeem zo klein mogelijk,’ vertelt Sofie.

Te beoordelen risico’s

Over het algemeen worden de volgende risico’s in een risicoanalyse meegewogen aan de hand van relevante regelgeving en handreikingen:

  • Het risico op het ontstaan van brand
  • Het risico op (een snelle) brandontwikkeling
  • Het risico op een te groot brandoppervlakte
  • Het risico op branddoorslag vanuit de PV-installatie via het dak naar de binnenzijde van het gebouw

Aan de hand van de uitkomsten van de risicoanalyse bepalen we of ontwerpaanpassingen of aanvullende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Ook kijken we daarbij naar mogelijkheden om de brandweerinzet te verbeteren om een goede blussing van het dak mogelijk te maken.

Indien gewenst nemen we de eisen van de verzekeraar mee in de beoordeling.

Vragen?

Bent u van plan PV-panelen te plaatsen en wilt u weten welke brandveiligheidsrisico’s hiermee gepaard gaan? Of heeft u een andere vraag over brandveiligheid? Rechtsboven vindt u onze contactgegevens.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Sofie Robijns

Sofie Robijns
Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 595 76 35