Themabijeenkomst blusschuim

Kom naar de thema-avond Blusschuim

Nieuws

Kom naar de thema-avond Blusschuim

SGS Floriaan presenteert op woensdag 11 oktober de VBE thema-avond over Blusschuim. Dit doen wij samen met Dennis Liefhebber van InnoVFoam in Oudkarspel waar deze bijeenkomst plaatsvindt. U bent van harte welkom.

De C versie van Technisch Bulletin (TB) 64 ‘SVM bijmengsystemen’ komt binnenkort uit. Daarom vindt de VBE (Verenigde Brandveiligheids Experts) het hoog tijd om alle geïnteresseerden en vakgenoten bij te praten over de ins en outs van deze versie. Op deze thema-avond gaan theorie en praktijk hand in hand, want er zullen ook demonstraties te zien zijn.

Wijzigingen en verbeteringen TB

Als ‘kartrekker’ van de werkgroep schuim van het CCV-deskundigenpanel (die deze versie heeft opgesteld) we zullen ingaan op de wijzigingen en de verbeteringen, het nut van het TB en hoe dit TB te plaatsen is in de actuele (fluorvrije) ontwikkelingen. Dennis Liefhebber zal hierop aanhaken, inzoomen op de gevolgen van de fluorvrije ontwikkelingen voor het werkveld en moderne bijmengtechnieken toelichten.

Wilt u aanwezig zijn bij deze boeiende thema-avond Blusschuim? Meldt u zich dan aan bij de VBE via deze link.

Themabijeenkomst blusschuim

Programma

Het programma bij InnoVFoam in Oudkarspel ziet er op woensdag 11 oktober als volgt uit:

  • 18.30 uur – inloop
  • 19.00 uur – presentatie SGS Floriaan
  • 20.00 uur – pauze
  • 20.10 uur – presentatie Dennis Liefhebber
  • 20.40 uur – live test lichtschuim
  • 21.00 uur – Netwerkborrel en demonstratie digitale flowmeter/elektronisch bijmengsysteem

Meer informatie?

Onze experts staan voor u klaar met oplossingen voor een (brand)veilige woon- en werkomgeving.