Brandveiligheid parkeergarage

Verzamelwijziging Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) parkeergarage, woonfunctie voor zorg en daglicht gepubliceerd

Nieuws

Verzamelwijziging Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) parkeergarage, woonfunctie voor zorg en daglicht gepubliceerd

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen met slaapfuncties wordt bij nieuwbouw een sprinklerinstallatie verplicht. Ook komen er nieuwe voorschriften voor te nog te plaatsen laadpalen in parkeergarages. Voor zorggebouwen met een woonfunctie worden de brandveiligheidseisen aangepast op de WAR-systematiek, gericht op de mate waarin de bewoners hulp nodig hebben bij het vluchten bij brand. Verder worden de eisen en bepalingsmethode voor daglicht aangepast op de Europese norm.

Brandveiligheid parkeergarageSpecifieke situaties

Het betreft het voorzien van parkeergarages van sprinklerbeveiliging met daarboven slaapfuncties in specifieke gevallen:

  • een vloer boven de 13 m of;
  • De parkeergarage is groter dan 1.000 m2 en de bovengelegen functies hebben enkel een vluchtroute bereikbaar vanuit de parkeergarage.

 

Verder wijzigen de termen die bepalen of een brandmeldinstallatie noodzakelijk is voor zorggebouwen:

  • De termen zorg op afroep, zorg op afspraak en 24-uurs zorg komen te vervallen.
  • De zorgniveaus: ‘Waarschuwen’, ‘Assisteren’ en ‘Redden’ worden geïntroduceerd.

Voorgenomen wijzigingen

Bovenstaande zijn voorgenomen wijzigingen. De consultatieronde is in augustus afgerond, er zijn 24 reacties binnengekomen: https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwijzigingbbl2021.
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97