luchtfoto van wageningen university

Optimaal brandveilig

Optimaal brandveilig

Wageningen University Onderwijs

“Dankzij een integraal en verhelderend advies over brandbeveiligingsinstallaties, bespaarden we veel tijd, geld en discussies.”

Wageningen University richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving. Met 20 bacheloropleidingen en 29 masteropleidingen draagt de universiteit bij aan voedselzekerheid. Wageningen University bundelt een groot deel van haar onderzoek en onderwijs fysiek op één locatie: Wageningen Campus, met bestaande gebouwen en vier nieuwe gebouwen met ieder een eigen karakter. Het is een fascinerende plek waar studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Het is daarom van cruciaal belang dat deze universiteitsgebouwen optimaal brandveilig zijn en blijven. Floriaan heeft Wageningen University uitgebreid geadviseerd over integrale brandveiligheid van deze gebouwen.     

Blijvende kwaliteit leveren

Floriaan heeft geadviseerd hoe de brandveiligheid van de bestaande objecten integraal hersteld en verbeterd kan worden. Met het juiste brandveiligheidsadvies op de juiste plaats, wordt brand voorkomen en ontstane brand beperkt. Bij de nieuwbouw wist Floriaan dankzij de nauwe samenwerking met de toetsende en handhavende partijen, al in de ontwerpfase knelpunten te voorkomen die in het verdere verloop van het bouwproces konden ontstaan. Grijze gebieden heeft  Floriaan zwart/wit gemaakt zodat er afgewogen ontwerpkeuzes konden worden gemaakt. Heldere rapporten, correcte PvE’s en complete bestekken bespaarden hierdoor veel tijd, geld en discussies.

Bij diverse gebouwen is Floriaan nog steeds betrokken op de diverse gebieden van brandveiligheid. Denk hierbij aan advisering met een focus op brandbeveiligingsinstallaties zoals watermist, sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases