Blusapparaat schuimblusser voor de nieuwe regelgeving 'mengen zwaarschuimconcentraten'

Wegwijs maken in regelgeving ‘mengen zwaarschuimconcentraten’

Nieuws

Wegwijs maken in regelgeving ‘mengen zwaarschuimconcentraten’

Op 8 en 16 april aanstaand organiseert sprinklerspecialist Aqua+ voor haar relaties een voorlichtingsmiddag ‘mengen van zwaarschuimconcentraten’. SGS Floriaan is die middag gastspreker en vertelt uitgebreid over de nieuwe regelgeving. Wat houden de nieuwe wijzigingen in en onder welke strikte voorwaarden is het mengen van schuimconcentraten mogelijk?

Regelgeving

Vanwege aanscherping van milieuvoorschriften zijn producenten van blusschuimen genoodzaakt om vervangende zwaarschuimconcentraten op de markt te brengen. Dit roept de vraag op in hoeverre een bestaande voorraad zwaarschuimconcentraat gemengd mag worden met een vervangend zwaarschuimconcentraat. De normen staan dit in principe niet toe, tenzij aangetoond kan worden dat het mengsel niet aan kwaliteit inboet. Om dat uniform te bepalen is Technisch Bulletin 81 (TB81) opgesteld.

Mengen van schuimen

Voor gebouweigenaren is het van belang om goed voorbereid te zijn en de mogelijkheden inzichtelijk te hebben. Het Technisch Bulletin is opgesteld onder auspiciën van het Deskundigenpanel VBB-systemen door de werkgroep Schuim, waar vertegenwoordigers van leveranciers, inspectie-instellingen, verzekeraars en adviesbureaus zitting in hebben. SGS Floriaan zit zowel in deze werkgroep als in het Deskundigenpanel en weet daarom als geen ander hoe het werkt en welke nieuwe wijzingen er zijn.

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in deze voorlichtingsmiddag; vul het contactformulier in.

Zwaarschuimconcetraten in brand