Sprinklerinstallatie workshop bij AMC

Workshop sprinklerinstallatie bij AMC groot succes

Nieuws

Workshop
sprinklerinstallatie bij AMC groot succes

Om te begrijpen waarom de simulaties in de workshop sprinklerinstallatie zo succesvol waren in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, heeft de redactie van SGS Floriaan gesproken met coördinator Brandveiligheid Aad Groen en Erik Ekker de beheerder van alle brandveiligheidsinstallaties. Zij leggen het graag aan ons uit.

2 afsluiters in een transportleiding

Afsluiters in transportleiding

een voorbeeld van een amc verdeler met droge klep

Verdeler met droge klep

alarmkleppen van een amc installatie

EC alarmkleppen

Een sprinkleropstelling van binnen

Sprinkleropstelling monoliet

“In de afgelopen periode heeft SGS Floriaan op maat gemaakte workshops sprinklerinstallatie in ons ziekenhuis verzorgd ten behoeve van alle beheerders, de bedrijfsvoering en de afdeling brandveiligheid van het AMC. Omdat deze groep in totaal uit zo’n vijfendertig personen bestond, zijn er zes sessies geweest. De workshops duurden een dag en bestonden uit een theoretisch deel gericht op de aanwezige sprinklerinstallatie bij het AMC en een praktijkgedeelte waarin de werking van de sprinklerinstallatie van het AMC in de praktijk werden gesimuleerd.”, licht Erik Ekker toe.

Waarom simulaties belangrijk

“De reden waarom wij deze workshop aan onze medewerkers wilden geven, is om goed opgeleid en geïnstrueerd personeel te hebben die voor hun taak berekend zijn. Met het oog op de brandveiligheid binnen het AMC en de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen onder normale en buitengewone omstandigheden.” vertelt coördinator Brandveiligheid AMC Aad Groen. “Vanuit het eerder via SGS Floriaan ontvangen brandveiligheidsadvies besloot onze Raad van Bestuur om het operatie complex te voorzien van sprinklers. Het is natuurlijk van cruciaal belang om daar efficiënt en doelmatig mee om te gaan op het moment dat er daadwerkelijk een incident plaatsvindt. Wat doet een sprinkler, wanneer treedt deze in werking? In welke situatie en hoe dienen we te handelen als een sprinklerinstallatie is aangesproken?”

Doel workshop sprinklerinstallatie

Erik Ekker legt uit: “Het was de bedoeling om naast de theorie ook de praktijk te toetsen. Tijdens de workshop zijn er live simulaties gedaan waarbij er een testsprinkler is afgegaan en de sprinklerpomp wordt gestart. Zo konden de deelnemers rechtstreeks zien wat je moet doen in zo’n situatie en hoe je zo’n sprinklerpomp weer stopt en stand-by zet. Dit had als groot voordeel dat de theorie op papier nu werkelijk in de praktijk zichtbaar werd. Een situatie waarvan je hoopt het nooit echt mee te maken.”

Gewenst resultaat

Zowel Erik Ekker als Aad Groen zijn heel positief over het goede verloop van de workshops. “We hebben het gewenste resultaat behaald. Bij alle betrokken medewerkers is een betere bekendheid met de werking en doelstellingen van de sprinklersystemen, het testen en onderhoud van de sprinklersystemen en de te treffen maatregelen in geval van een calamiteit met de sprinklersystemen bij het AMC in Amsterdam.”

SGS Floriaan bekende partner

“Het valt of staat met een goede voorbereiding. Omdat SGS Floriaan al jarenlang een bekende partner van ons is op het gebied van brandveiligheid, heeft SGS Floriaan een volledig beeld van de brandveiligheid binnen het AMC en is bovendien fysiek bekend met de aparte architectuur van ons pand. De SGS Floriaan adviseurs die de workshops verzorgden, hadden alles goed geïnstrueerd. Ze wisten precies wat we graag behandeld wilden hebben en konden zich goed inleven in de situatie ter plekke op de locatie zelf. Ik vind het echt een compliment waard dat SGS Floriaan in staat was om het theoretische deel op een praktische manier over te brengen en dat dit direct aan de praktijk kon worden getoetst op de situatie zoals we die kennen binnen het AMC.”

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Petra Briggen

Petra Briggen
Operations Manager
+31 65 526 21 69