Deskundigenpanel VBB-systemen

Aanpassing Besluitenlijsten Deskundigenpanel VBB-systemen

Nieuws

Aanpassing Besluitenlijsten Deskundigenpanel VBB-systemen

Het deskundigenpanel VVB-systemen publiceert lijsten met alle besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging en blusinstallaties.

Enigszins onder de radar gebleven, maar niet onbelangrijk: de besluitenlijsten zijn afgelopen december geactualiseerd. Een duidelijke verbetering naar onze mening. In plaats van drie typen besluitenlijsten, zijn er nu nog maar twee:

• Een lijst met de geldende besluiten,
• Een lijst met de ingetrokken besluiten.

Verbeteringen lijsten

Het deskundigenpanel heeft de voormalige lijsten van vervallen besluiten en besluiten buiten toepassing voor nieuwe installaties samengevoegd. De verbeteringen in de lijsten zijn:

• In de inhoudsopgave van de besluitenlijst staat aangegeven welke besluiten ingetrokken zijn.
• In de lijst ingetrokken besluiten staat bij elk besluit de reden van intrekking en de datum per wanneer deze is ingetrokken. Ingetrokken besluiten kunnen van belang zijn bij VBB-systemen die zijn gerealiseerd toen het besluit nog geldig was. Met deze lijst blijft dat traceerbaar;
• Beide lijsten hebben een inleiding waarin het doel, de werking en de historie van de besluitenlijsten nader is toegelicht. Voor het goede begrip raadzaam om te lezen.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze wijziging kunt u terecht bij onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Ernst Rijkers

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83