In veel landen al gemeengoed, in Nederland nog mondjesmaat toegepast: de woningsprinkler. De Vereniging Woningsprinkler Installateurs (VWI) startte in 2019 een initiatief om met een werkgroep de woningsprinkler in het juiste perspectief te plaatsen. Aan deze breed samengestelde groep heeft ook SGS Floriaan, deelgenomen. ...

Leveranciers van woningsprinklerinstallaties kunnen zich melden bij een certificatie-instelling om gecertificeerd te worden. Het nieuwe CCV-certificatieschema geeft aan dat de leverancier onder certificatie een woningsprinklerinstallatie mag leveren. De afnemer (woningeigenaar) ontvangt dan bij oplevering een certificaat ten teken dat zijn woningsprinklerinstallatie is geleverd volgens alle...