In veel landen al gemeengoed, in Nederland nog mondjesmaat toegepast: de woningsprinkler. De Vereniging Woningsprinkler Installateurs (VWI) startte in 2019 een initiatief om met een werkgroep de woningsprinkler in het juiste perspectief te plaatsen. Aan deze breed samengestelde groep heeft ook Ernst Rijkers, Senior Adviseur Brandveiligheidssystemen...

Het deskundigenpanel VVB-systemen publiceert lijsten met alle besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging en blusinstallaties. Enigszins onder de radar gebleven, maar niet onbelangrijk: de besluitenlijsten zijn afgelopen december geactualiseerd. Een duidelijke verbetering naar onze mening. In plaats van drie typen besluitenlijsten, zijn er nu...

Het is mogelijk om commentaar in te dienen op twee concepten voor technische bulletins (TB’s) voor blussystemen. Het gaat om TB77B en TB80-2020. In deze conceptversies is de regelgeving op onderwerp samengevoegd. Dit ter bevordering van de eenvoud, eenduidigheid en kwaliteit van de regelgeving voor...

Leveranciers van woningsprinklerinstallaties kunnen zich melden bij een certificatie-instelling om gecertificeerd te worden. Het nieuwe CCV-certificatieschema geeft aan dat de leverancier onder certificatie een woningsprinklerinstallatie mag leveren. De afnemer (woningeigenaar) ontvangt dan bij oplevering een certificaat ten teken dat zijn woningsprinklerinstallatie is geleverd volgens alle...