Sprinkler brandblussysteem

Waardering voor woningsprinklers

Nieuws

Waardering voor woningsprinklers

Publicatie open voor commentaar

In veel landen al gemeengoed, in Nederland nog mondjesmaat toegepast: de woningsprinkler.
De Vereniging Woningsprinkler Installateurs (VWI) startte in 2019 een initiatief om met een werkgroep de woningsprinkler in het juiste perspectief te plaatsen. Aan deze breed samengestelde groep heeft ook SGS Floriaan, deelgenomen.

Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties

Na veelvuldig overleggen en uitvoerig discussiëren is de ‘Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’ tot stand gekomen. Met als hoofddoel het creëren van meer duidelijkheid over de rol van woningsprinklerinstallaties binnen brandveiligheid. Dit document bevat een overzicht van mogelijke functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties.

Brandveiligheid verbeteren

Een ander doel van dit document is het creëren van meer bewustwording bij ontwikkelaars en eigenaren van woningen, wanneer het gaat over het verbeteren van brandveiligheid met woningsprinklers. Hieronder valt de keuze: voldoen aan het wettelijke minimumniveau of bewust streven naar een hoger brandveiligheidsniveau. In dit document wordt de term ‘waardering’ gebruikt om het veiligheidsniveau te duiden en gelijkwaardigheid wanneer het gaat om een alternatieve invulling van een functionele eis uit het Bouwbesluit 2012.

Conceptversie open voor commentaar

De werkgroep biedt de conceptversie ter beoordeling aan geïnteresseerden en belanghebbenden, en zijn benieuwd naar uw mening, commentaar en suggesties. De publicatie en het commentaarformulier zijn beschikbaar op http://www.brandveiligwonen.org.

Graag ontvangt de werkgroep uw commentaarformulier uiterlijk 31 maart 2021 via sprinkler@brandveiligwonen.org.

Waardering voor woningsprinklers