Een brand die geblust wordt met schuimconcentraten

Uitgangspuntendocument: verwachting en status

Nieuws

Uitgangspuntendocument: verwachting en status

Een Uitgangspuntendocument (UPD) is een noodzakelijk document voor het certificeren van een brandbestrijdingssysteem. We merken dat er in de markt veel onduidelijkheden zijn over het document.

Wat is een UPD?

Het Uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor het ontwerp van een brandbestrijdingssysteem. Met dit document worden de uitgangspunten van een brandbestrijdingssysteem tussen de gebruiker en kaderstellende partijen (zoals bijv. bevoegd gezag en verzekeraar) duidelijk vastgelegd. Daarnaast is dit ook inzichtelijk voor andere betrokken partijen, zoals bijv. installateurs en inspectie-instellingen.

Gecertificeerd UPD-opsteller

Een UPD is inmiddels een ingeburgerd begrip. Omdat een erkenning als UPD-opsteller (nog) niet verplicht is, zijn er veel partijen die UPD’s opstellen. Dit levert grote kwaliteitsverschillen op. Om dit tegen te gaan wordt in de inspectieschema’s vastgelegd dat UPD’s geïnspecteerd moeten worden door een gecertificeerde instelling. Dit staat bekend als “inspectie basisontwerp”.

Het enige kwaliteitsborgingsinstrument voor een UPD is op dit moment het CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging versie 1.1. d.d. 15 oktober 2018. Meedoen door adviesbureaus is vrijwillig en kan nog niet worden afgedwongen. SGS Floriaan doet vanaf het begin mee om bij te dragen aan algemene kwaliteitsborging. Wij zijn gecertificeerd UPD-opsteller, te herkennen aan het CCV beeldmerk.

Meer informatie

Een UPD is een belangrijk, onmisbaar document tijdens de ontwerpfase van uw brandbestrijdingssysteem. In het achtergrondartikel uitgangspuntendocument  gaan we verder in op de achtergrond van een UPD: Hoe is het tot stand is gekomen? Waar moet een UPD aan voldoen? En vooral; wat is het niet? Liever persoonlijk antwoord op uw vragen of direct onze hulp inschakelen? Neem dan contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Een brand die geblust wordt met schuimconcentraten