Er is een nieuwe NEN 2555 uitgebracht. De herziene norm is nu ook geschikt gemaakt voor toepassing van rookmelders in bestaande woningen. NEN 2555 is in het Bouwbesluit de norm voor het correct toepassen van rookmelders in gebouwen met een woonfunctie. Zodra Bouwbesluit of het...